Hoppa till huvudinnehåll

Karis brandstation flyttar till Kolaregatan

Bild: Yle/Pia Santonen karis brandstation tillfällig

Karis brandstation kommer att flytta till Kolaregatan.

Under höstens lopp flyttar brandmännen in i två hallar nära sporthallen, i korsningen mellan Bangatan och Kolaregatan, berättar Catarina Lindström, chef för Raseborgs enhet Intern service, som bland annat har hand om stadens fastigheter.

På grund av den dåliga inomhusluften i brandstationen på Centralgatan kommer brandmännen knappast att återvända dit.
Brandmännen har under en längre tid på grund av luftproblemen vistats i gamla yrkesskolans fastighet i Pumpviken, men den fastigheten är inte lämplig som brandstation.

Efter renovering återvände brandmännen från Pumpviken till Centralgatan för en kort tid. I juni flyttade de ut igen. En del av brandmännen kunde inte vistas i brandstationen på grund av att de hade symtom som rinnande ögon och illamående.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland