Hoppa till huvudinnehåll

Ny metod mot sura jordar

De sulfatrika jordarna längs våra kuster är ett stort miljöproblem. Stora mängder tungmetaller förs ut i vattendragen via dräneringssystemen och försurar våra vatten.

Vid Risöfladan i Vasa pågår nu ett nytt projekt som ska försöka råda bot på det här problemen - genom att använda täckdiken, fast tvärtom.

- Vi pumpar in en lösning bestående av kalk och vatten i dräneringen. På det sättet hålls grundvattennivån tillräckligt hög och det minskar på oxidationsreaktionen i marken. Det neutraliserar syran i de viktigaste skikten i marken, säger Peter Österholm, akademilektor i geologi vid Åbo Akademi.

Jämfört med att kalka marken på traditionellt sätt är det här mer effektivt.
- Kalkar man på markytan kommer det inte längre ner än 30 cm, nu är vi nere på ungefär 1,5 meters djup och det är det hydrologiskt mest kritiska marklagret, säger Österholm.

Kemikalierna i sig är inte skadliga, det är i huvudsak fråga om vanligt jordbrukskalk som används här. Riskerna ligger närmast i att dräneringen kan stockas om lösningen inte är tillräckligt flytande.

För bonden behöver det inte bli fråga om stora investeringar.
- De allra flesta åkrar är redan nu täckdikade och på många håll har man också regleringsbrunnar redan, säger Rainer Rosendahl, dräneringsplanerare på Pro Agria.
- Har man en väldigt strukturrik jord kan det bli aktuellt att lägga ner en plastfilm mot vattendragen, t.ex. utfallsdiket, men det är inte fråga om stora investeringar, säger Rosendahl.

Parterna i det här projektet är flera, bland annat Novia, Åbo Akademi, vasa Yrkeshögskola, Yrkesakademin i Österbotten och pro Agria. Sten Engblom på Novia leder projektet.
- Dert här är andra sommaren som vi experimenterar här på Risö, vi ska vara här också nästa sommar. På vintern gör vi laboratorieprov som hänför sig till projektet, säger Engblom.

Hittills har resultaten varit över förväntan - bland annat har halten av alumium sjunkit drastiskt.
- Aluminium är den metall som orsakar emst akut fiskdöd, och våra resultat visar att vi lyckats sänka aluminiumhalten med 90 procent, säger akademilektor Peter Österholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten