Hoppa till huvudinnehåll

Högre moderskapsunderstöd och spinnfiskeavgift

Spinnfisket blir dyrare, bland annat. Bild: YLE / Margareta Sandström svirvelspön

De enskilda ministerierna vänder i sina budgetsammandrag många saker till det bästa, i dessa kärva ekonomiska tider. Ministerierna inleder nu bilaterala förhandlingar med finansministeriet för att få igenom sina budgetönskemål då den slutliga budgetlunta skrivs.

Statsrådets kansli kan stoltsera med en anslagsökning. Momentet Planeringen av Finlands 100-årsjubileum år 2017 ökas med en miljon, och är nu 1,1 miljoner euro. Partistödet däremot hålls vid nuvarande 34 miljoner.

Biståndet till u-länderna är fortfarande långt ifrån målet 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Anslaget nästa år är enligt utrikesministeriets förslag drygt 1,1 miljarder euro, vilket betyder 0,53 procent av BNI.

Toaletter i cellen

Justitieministeriet lovar anpassa rättsskyddet till den strama ekonomin, utan att ändå äventyra rättsskyddet. Domstolarna ska behandla ärendena snabbare och effektivare. Projektet att ta ur bruk celler utan toalett fortsätter i fängelserna.

Bild: Yle cell

Inrikesministeriet säger att antalet polismän som sysslar med operativa uppgifter på fältet ska vara tillräckligt, trots att omstruktureringen av polisförvaltningen träder i kraft. Flyktingkvoten är liksom tidigare 750 personer, och asylansökningar ska behandlas snabbare.

Finansministeriet lovar pengar för kommunsammanslagningar. Inga sådana antas ske nästa år, fusionsboomen väntas år 2015, men den ska förberedas med 4 miljoner euro.

Centrumbiblioteket får stöd

Undervisningsministeriet lovar att det i budgetmanglingen klarnar hur stort stöd bygget av det nya biblioteket i Helsingfors centrum får..

Moderskapsunderstödet, alltså alternativet till moderskapsförpackningen, höjs från 140 euro till 180 euro. Social- och hälsovårdsministeriet höjde summan senast år 2001.

En arm blir vaccinerad.
En arm blir vaccinerad. Bild: EPA/ORESTIS PANAGIOTOU vaccination

Vattkoppsvaccinering ska läggas till det nationella vaccineringsprogrammet.

En person som har varit ute i arbetslivet kortare tid än tre år får inkomstrelaterad dagpeng i 400 dagar, och inte 500 dagar som nu. Förslaget ska främja sysselsättningen.

Högre spinnfiskeavgift

Rödpennan går bland annat i Jord- och skogsbruksministeriets anslag, som skärs ner med 66 miljoner euro.

Inkomststödet från EU minskar med cirka 15 miljoner och det nationella stödet med 12 miljoner euro. Pengarna räcker enligt ministeriet ändå till. En indexjustering höjer fiskevårds- och spinnfiskeavgifterna till 31 respektive 24 euro per år.

I kommunikationsministeriets budgetförslag ingår en förbättring av Ring 1 i Stensböle. En ny isbrytare blir klar, och bygget av västmetron stöds till 30 procent av staten. Ett cybersäkerhetscenter inrättas.

Läs också:

Budgetförslaget klart