Hoppa till huvudinnehåll

Centria i Jakobstad står inför vägskäl

Campus Allegro
Campus Allegro Bild: Yle / Daniel Nylund yle österbotten

Yrkeshögskolan Centria med huvudort i Karleby står inför svåra val i augusti. Yrkeshögskolan delar sin belägenhet med andra yrkeshögskolor i landet eftersom staten kräver förändringar i utbildningsstrukturen.

Antalet nybörjarplatser i yrkeshögskolorna måste minska och för Centrias del innebär minskningen 130 nybörjarplatser färre.


Centrias styrelse sammanträder den 19 augusti och till dess skall rektor och samtidigt vd för Centria, Pekka Hulkko, ha ett förslag till fördelning av studieplatserna mellan Centrias enheter i Karleby, Ylivieska och Jakobstad klart.
Styrelsen sammanträder också den 2 september och senast då skall det förslag som sänds till undervisningsministeriet vara klart. Ministeriet avgör utformningen av de enskilda yrkeshögskolornas verksamhetstillstånd och förslagen från yrkeshögskolorna skall vara klara i september.

Oro för Centrias framtid

I Jakobstad finns en oro för Centrias framtid i Jakobstad efter att både päls-och turismutbildningen har lagts ner samtidigt som yrkeshögskolan flyttat in i nya utrymmen i Campus Allegro.
Nybörjarplatserna inom handelsutbildningen plus vuxenutbildningen räcker inte till för att ge enheten i Jakobstad en tillräckligt volym, det krävs fler nybörjarplatser. I det läget har blickarna riktats mot socionomutbildningen i Karleby som lättast går att flytta.

I samband med beslutet att lägga ner turismutbildningen som Centrias styrelse tog i december ifjol beslöts också att vuxenutbildning för socionomer startar i Jakobstad från och med den här hösten.
Vuxenutbildning ger ändå inte samma stadga åt verksamheten eftersom utbildningarna bara ordnas efter behov och nya studerande inte tas in varje år.

- Vi utgår från att Centrias styrelse delar bördorna rättvist säger Jarmo Ittonen (VF). Staten minskade antalet nybörjarplatser med 130 stycken och det är inga småsaker precis säger Ittonen. Han ser också att minskningen inte är motiverad eftersom antalet ungdomar inte minskat på samma sätt som i andra delar av landet.

Läs också