Hoppa till huvudinnehåll

Dags att återförenas med Wilma

Bild: YLE/ Marina Saanila malms skola

De flesta skolor inleder läsåret den här veckan och skolstarten aktualiserar igen frågor kring kommunikationen mellan skolan och hemmen. Läsårets början innebär nämligen att meddelandena i kommunikationsverktyget Wilma igen börjar slungas fram och tillbaka.

Datorprogrammet och kontaktverktyget Wilma väcker blandade känslor bland elever, lärare och föräldrar. Wilma kom till skolorna för några år sen och används idag i de flesta skolor. Verktyget har också gett upphov till gruppen "Wlima pilasi elämäni", en grupp på nätet där elever kritiserar lärarnas sätt att rapportera för föräldrarna om vad som sker i skolan. Gruppen har över 52 000 medlemmar.

Föräldrar får insyn i barnens vardag

I Mattlidens skola i Esbo har man använt Wilma i fyra år. Rektor Laila Andresson är nöjd med verktyget, hon säger att det fungerar speciellt bra som kommunikationsverktyg i en stor skola med 650 elever.

- Jag upplever inte det som en negativ sak att vi rapporterar åt föräldrarna vad som har hänt i skolan, säger Andersson och understryker att man ändå kommunicerar via telefon eller stämmer träff med föräldrar till elever som får mycket negativ respons.

Bild: Yle / Jenny Blomqvist cyklar

Sänker tröskeln för kommunikation

Wilma är ett verktyg där elever, lärare och vårdnadshavare kan kommunicera. Elever kan exempelvis välja kurser, lärare kan bokföra vitsord och frånvaro och lärare och föräldrar kan kommunicera med varandra. Och tröskeln att kommunicera har blivit lägre. Enligt Andersson har skolan blivit mer öppen, och Wilma är en port genom vilken föräldrarna ska få en bättre insyn i barnens vardag.

Å ena sidan anser många elever och föräldrar att det kommer en hel del onödiga uppdateringar från Wilma. Å andra sidan upplever många lärare att Wilma-verktyget ökar pressen från föräldrar, då det är ett enkelt sätt att ta kontakt om även de minsta sakerna. Wilma har ersatt häften, lappar och provpapper som tidigare skickades fram och tillbaka mellan skolan och hemmen.

Skärmdump från Wilma.
Skärmdump från Wilma. Bild: Skärmdump från Wilma. informationssystem,wilma

Viktigt med positiv respons

Psykiater Ben Furman är en av dem som nu har varit med om att göra upp anvisningar för hur lärarna ska använda verktyget Wilma för att undvika kommunikationsmissar. Furman understryker vikten av positiv feedback.

- Ju mer man talar om positiva saker så desto lättare är det också att ta fram problem, säger Furman.

Få lärare har ändå tid att skriva positiv feedback åt alla elever, och enligt Furman kan man lösa problemet genom att skriva positivt om hela klassen då gruppen gjort bra ifrån sig.

Enligt rektor Laila Andersson försöker man i Mattliden också ge positiv respons. Andersson efterlyser också tillit från föräldrarna. Idag blir det mycket ifrågasättande från föräldrarnas sida.

Direkt kontakt ändå bäst

Ben Furman hävdar att kommunikationsproblemen i Wilma oftast sådana som man lätt kunde undvika genom direkt kontakt. Han påminner också om att föräldrarna ofta upplever att de blir anklagde om deras barn har problem i skolan. Därför lämpar sig inte kommunikation i skrift som sms, mejl eller korta skriva meddelanden för kommunikation om problem.

- Det är mindre risk för eskalation och missförstånd i kommunikationen när möjligheten att tolka in saker minimeras. Därför är det bäst att kommunicera om problem per telefon eller genom att reda ut saker ansikte mot ansikte, säger Furman.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes