Hoppa till huvudinnehåll

Decibel.fi viktigt verktyg i kommunernas ungdomsarbete

deprimerad människa
deprimerad människa Bild: YLE webbdoktorn

Webbportalen Decibel.fi finns inte till enbart för att hjälpa och informera de unga utan den är samtidigt ett viktigt verktyg i kommunernas ungdomsarbete.

Deras besökarantal har tredubblats de senaste åren. Under de tre senaste månader har 551 frågor kommit in och just besvarandet av frågorna är väldigt resurskrävande. Därför har man nu begärt medlemskommunerna höja sin finansieringsdel från 0,39 euro/invånare/år till 1 euro/invånare/år.

Bara två av elva kommunerna har kunnat bekräfta höjningen men de övriga medlemskommunerna ställer sig mycket positiva till Decibel.fi och hoppas att höjningen ska gå igenom vid budgetförhandlingarna.

Webbportalen som sysselsätter tre deltidsanställda upprätthålls av elva kommuner i Österbotten. Vasa och Larsmo är inte med. Korsholm fungerar som värdkommun.

Caroline Lund, fritidschef i Korsholm
Caroline Lund, fritidschef i Korsholm. Caroline Lund, fritidschef i Korsholm Bild: YLE/Pia Lagus fritidschef

Kommunerna får viktig information

Decibel.fi riktar sig till 13-25 åringar men de flesta besökare i yngre tonåren.

- Vi får via portalen väldigt mycket information om ungdomarnas situation i dag, hur de mår och vad de funderar på, säger Caroline Lund, fritidschef i Korsholm.
På det sättet kan de kontakta rätt personer i kommunerna som kan ta tag i saker.

- Om vi till exempel från en kommun får in många frågor och vikt, kan vi kontakta skolhälsovården som i sin tur lägger in åtgärder.

Till Decibel.fi kan man ställa frågor om allt möjligt. Skola, vänner, sex och relationer räknar Lund upp. Samtidigt fungerar sajten som informationskälla. Kommunerna är enligt lagen skyldiga att upprätthålla informationsservice för de unga och då är en webportal det absolut bästa sättet menar Lund.

Varför den tvåspråkiga portalen blivit så populär förklarar Lund kan bero på att man får vara anonym. Samt att alla frågor som ställs får ett personligt svar av endera en ungdomsinformatör eller en expert. Dessutom är den lokala anknytningen viktig för undgdomarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten