Hoppa till huvudinnehåll

Eftisar fulla av barn och tomma på personal

Monica Martens-Seppelin säger att de dåliga arbetsförhållandena gör det svårt att hitta eftispersonal. Bild: YLE/Nicole Hjelt monica martens-seppelin

Eftermiddagsverksamheten har kört i gång igen efter sommarpausen. Ändå saknar flera av huvudstadsregionens eftisar fortfarande personal. Bristen på personal är inget nytt i sig, men i och med att fler och fler barn är i behov av eftermiddagsverksamhet riskerar de bristfälliga resurserna att inverka på eftisarnas kvalitet.

- Det ska finnas en möjlighet till lugn och ro för barn så att de orkar efter en lång skoldag, det är viktigt att skapa en verksamhet som ger barnen möjlighet både till vila och till meningsfulla aktiviteter. Då är det viktigt att det finns tillräkligt med personer som jobbar med barnen, säger Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef på Sydkustens landskapsförbund och ansvarig för koordineringen av den svenska morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland.

Dåliga arbetsförhållanden orsaken

Hon förklarar att det redan under många år varit svårt att få personal till eftisarna. Martens-Seppelin tror att den främsta orsaken är de dåliga arbetsförhållandena

- De har ofta kortvariga arbetsavtal och är permitterade eller lediga under sommaren. Dessutom har de deltidsanställning, berättar hon.

Martens-Seppelin säger att det effektivaste sättet att locka mer personal skulle vara att förbättra arbetsförhållandena. Hon förklarar att vissa skolor förvandlat deltidsanställningarna till heltidsanstjänster med hjälp av att anställa eftispersonalmedlemmarna som skolgångsbiträden under förmiddagen. Hon säger också att det ökade behovet av sommarverksamhet för barn ger nya möjligheter att lösa problemet med sommarpermitteringarna.

Luddiga riktlinjer

Martens-Seppelin berättar att det inte finns några riktlinjer för hur många barn det är rimligt att en anställd ansvarar för, förutom att lagen säger att det ska finnas ett tillräckligt antal yrkeskunniga personer som jobbar med eftermiddagsverksamheten. Det är kommunens uppgift att i sin verksamhetsplan ta ställning till personalomfattning och gruppstorlek, och på basis av det ge rekommendationer. Dessutom har organisationerna som ordnar eftermiddagsverksamheterna ofta egna rekommendationer kring vad som kan anses rimligt.

- Jag skulle säga att det är ganska lämpligt med tio till tretton barn per ledare, säger Martens-Seppelin.

Martens-Seppelin menar ändå att det inte finns någon risk för att en eftermiddagsverksamhet inte skulle sätta igång på grund av personalbrist.

- Man lyckas nog alltid hitta tillfälliga lösningar, och ofta brukar man kunna hitta långvariga lösningar senare på hösten, försäkrar hon.

Åtminstone Barnavårdsföreningen i Finland, Folkhälsan och Johannes församling letar efter eftispersonal i huvudstadsregionen inför hösten.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen