Hoppa till huvudinnehåll

Kampen om fosforn i Infjärden går vidare

Infjärden i Vasa
Infjärden i Vasa Bild: Yle/Roger Källman miljögifter

Det pågår en giganternas kamp om vem som ska sanera fosfor ur Infjärdens botten i Vasa.

Karl Vilhelm Gros
Karl Vilhelm Gros Karl Vilhelm Gros Bild: Yle/ Sonja Rundt karl vilhelm gros

Kemira lägger fram nya bevis för att det är försvarsmakten som i tiden lagrade fosfor i Infjärden. Försvarsmakten å sin sida hittar inga dokument på att fosfor skulle ha lagrats i Infjärden.

- Vi måste kungöra ärendet på nytt, då vi fått nya uppgifter, säger miljööverinspektör Ville Salonen på Regionförvaltningsverket som ska fatta beslutet om saneringstillstånd. Det är en knepig fråga då det handlar om en intressekonflikt.

Försvarets vapenindustri fanns invid Infjärden i Vasa under 40-talet. Då fosfor är så lättantändlig förvarades fosforlagret på bottnen av Infjärden. Fosforn dumpades alltså inte i insjön utan den var en lagringsplats.

- Jag var med och tillverkade rökbomber och fosforflygbomber den sista krigssommaren 1944, säger nu 95-årige Karl Vilhelm Gros.

Major Tatu Pulkkinen vid försvaret upprepar argumentet att dokument saknas. Han säger att han är medveten om att många dokument förstördes i krigets slutskede.
Pulkkinen säger att en fosforsanering kan kosta flera miljoner euro.

Regionförvaltningsverket fattar sitt beslut tidigast i slutet av året.

Läs också