Hoppa till huvudinnehåll

Är alla kreativa?

sluta panta
sluta panta Bild: YLE sluta panta

Då vi talar om kreativitet tänker vi oftast på en konstform, något som vi skapar genom dans, målning eller i skrivandet. Kreativitet innebär att inte binda sig själv till ett visst sätt att agera enligt redan skapade handlingsformer, utan hitta nya lösningar och vägar till hur uttrycka sig själv. Kreativitet definieras också som en metod för problemlösning, ett sätt för människan att tänka i nya banor och hitta lösningar mellan samband som inte är så självklara. Att uttrycka sig via konst, musik, dans eller någon annan kreationsform, uppfattas som livnäring för den mänskliga själen.

Är alla kreativa? Det finns inget entydigt svar på varifrån kreativitet härstammar eller vem som är kreativ. Om vi per definition säger att kreativitet innebär förmågan att lösa problem är vi alla kreativa, men då vi granskar kreativitet från en större helhet som innefattar bland annat förverkligande, skapande av något nytt, att använda fantasi för att forma något nytt osv. tillhör en mindre grupp till denna rena uppfattning av kreativa individer. Men saken är kanske inte helt så?

Vissa påstår att kreativitet sägs vara en biologisk egenskap, härstammat från personligheten som vissa människor innehar. Andra påstår att saken ändå är mer komplex än så, eftersom mycket av den omgivning vi växer upp i och socialiseras till påverkar vår förmåga till kreativt skapande. De personliga upplevelser och erfarenheter vi skapar med andra förstärker vår förmåga och vårt begär till att vara kreativa. Kreativitet är således ett väldigt komplext område, eftersom så många faktorer spelar in.

Om individen tvingas växa upp i en miljö som präglas av alltför starka regler, där föräldrarna dikterar vad man får och vad man inte får göra eller om individen befinner sig i en omgivning med starkt auktoritärt ledarskap, hämmas hennes förmåga till att vara kreativ. Hon faller inför något som kallas "inlärd hjälplöshet" som är en slags oförmåga och rädsla till att våga uttrycka sig själv på nya och kreativa sätt till skillnad från de inlärda, trygga, utifrån dikterade sätt att handla. I Finland är situationen ändå positiv, här främjas kreativt skapande och kreativa lösningar.

Kreativitet kan även ha en terapeutisk effekt och används därför ofta inom olika former av övningar. Via kreativitet kan det vara lättare att strukturera och omforma svårtolkade tankar om oss själva eller tacklas med outhärdliga tankar. Kreationen är oftast något som ligger i vårt undermedvetna och får utlopp via sätt som inte alltid kan göras med uttalade ord. Här kan kreativa inslag som konst, dans eller någon annan form av kreation komma in som ett uttömmande och befriande inslag för våra inre verklighetsföreställningar.

Kreativitet kräver alltså frihet, utrymme för en obegränsad inre värld samt tid. Utan tid för kreativt skapande kommer inte skapande att finnas till. Det mest fundamentala är att ta plats för en tankeprocess, där individen har tid att reflektera kring det som hon skapar. Då kan vi uppnå något inom oss själva som vi kan kalla en a-ha upplevelse och förstå, men utan tid kommer denna självinsikt aldrig att dyka upp inombords. Alltså släpp loss, låt dina tankar sväva fria och skapa.

Katarina Rehnström

Läs också