Hoppa till huvudinnehåll

Arkitekt: Svenskfientliga är inte välkomna

Arkitekt Stefan Ahlman har gjort upp planerna för Victoriakvarteret på Busholmen i Helsingfors. Bild: YLE/Christoffer Gröhn victoriakvarteret

En rad olika finlandssvenska organisationer kommer att erbjuda bostäder i det planerade Victoriakvarteret på Busholmen i Helsingfors. Projektets huvudarkitekt Stefan Ahlman försäkrar ändå att de som bor där kan ha vilket modersmål som helst.

- Konceptet är att kvarteret ska vara svenskt. Men de som bor där kan ha vilket modersmål som helst. De får ändå inte aggressivt motsätta sig att det talas svenska på gården eller i trapphusena, säger Ahlman.

De organisationer som har visat intresse för bostäderna som planeras i kvarteret kommer ändå ganska långt att se till att där bosätter sig en hel del svenskspråkiga. I kvarteret planeras studentbostäder som tillhandahålls av Vasa Nation och Teknologföreningen. Sedan planeras bostäder för svenskspråkiga barnträdgårdslärare som hyrs ut av Brita Maria Renlunds Stiftelse. Och dessutom har Svenska Litteratursällskapet planer på ateljébostäder för konstnärer.

- Bostäderna för barnträdgårdslärare är subventionerade. Utgångspunkten är att trygga att det finns kompetenta svenskspråkiga barnträdgårdslärare i huvudstadsregionen, säger Ahlman.

Nämndmedlem: Behövs ett svenskt kvarter?

Bostäderna i kvarteret kommer att ha olika finansieringsformer. Där kommer finnas Ara-bostäder, Hitasbostäder och bostäder som är fritt finansierade.

- Antalet husbolag inom kvarteret kommer att vara 8-9 stycken, säger Max Arhippainen, som är ordförande för Stiftelsen kvarteret Victoria.

Förutom bostäder kommer Victoriakvarteret att ha ett kulturcentrum, ett svenskspråkigt dagis, ett konstgalleri, en dagligvaruhandel och en restaurang.

Ändringen av detaljplanen som möjliggör byggandet av det finlandssvenska Victoriakvarteret på Busholmen behandlas i morgon tisdag i stadsplaneringsnämnden. Detaljplaneändringen går sannolikt igenom i nämnden.

- Enligt diskussionen i kulisserna förhåller sig nämnden positivt till kvarteret och anser att det är ett intressant projekt, säger nämndmedlem Hennariikka Andersson (Saml).

Eija Loukoila (VF) förundrar sig ändå över att det behövs ett svenskspråkigt kvarter.

- Borde vi i så fall också skapa ryska, somaliska och estniska kvarter i Helsingfors, frågar hon sig.

Kvarteret försenas med flera år

Tidtabellen för byggandet Victoriakvarteret har skjutits upp med flera år. Tidigare antogs kvarteret stå klart 2015, men nu ser det ut att vara färdigt först 2017.

Stefan Ahlman säger att det beror på byggandet av en parkeringsgrotta som pågår under det planerade kvarteret:

- Starten för byggandet av parkeringsgrottan har dragit ut på tiden och det har påverkat oss. Grottan måste sprängas innan kvarteret kan börja byggas. Staden har nu bekräftat för oss att vi kan börja bygga i början av 2014.

Enligt Ahlman tar byggandet omkring tre år, vilket gör att kvarteret planeras stå färdigt 2017.

Kostnaden för hela projektet ligger nu på omkring 90 miljoner euro. Kostnadskalkylen har stigit med omkring 10 miljoner det senaste året.