Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Två skolor stänger i Raseborg

En boll på en sandplan. I bakgrunden ett fotbollsmål och en gul skolbyggnad.
Kirkonkylän koulu i Pojo föreslås fortsätta som i dag. Fiskarin koulu ryms inte in här. En boll på en sandplan. I bakgrunden ett fotbollsmål och en gul skolbyggnad. Bild: Yle / Pia Santonen kirkonkylän koulu

Endast två lågstadieskolor behöver stänga i Raseborg så att bildningssektorn uppnår sitt sparmål.
Bildningsdirektören föreslår att Västerby svenskspråkiga skola i tidigare Ekenäs stad och Klinkbacka finskspråkiga skola i tidigare Pojo kommun läggs ned.

Skolorna skulle stänga efter det pågående läsåret 2013-2014.

Västerbyeleverna kan utan större problem flytta in i Österby skola, säger bildningsdirektör Robert Nyman som har utrett skolnätet.
Gruppstorlekarna blir enligt honom lämpliga.

Bild av Västerby skola i vinterskrud.
Västerby skola har en vinter kvar ifall nämnden godkänner förslaget. Bild av Västerby skola i vinterskrud. Bild: Yle/Robin Lindberg västerby skola

Också de barn som nya bostadsområdet i Rävnäs-Kursand-området kan innebära, ryms in, menar Nyman.

Nya elever borde vara på kommande eftersom staden hoppas sälja många tomter på området.
Nyman säger att alla får plats eftersom alla inte flyttar till området på en gång och alla barn knappast ska gå i en svenskspråkig skola.

Staden räknar med att spara nästan 400 000 euro fram till och med år 2020 ifall Västerby skola stänger. Under 2015 beräknas beslutet spara 105 000 euro.

"Riktigt litet är bäst"

Carina Enberg har en son i årskurs 3 i Västerby skola. Hennes familj har i flera generationer gått i samma skola och hon är bestämt mot större skolor och undervisningsgrupper.

Men bildningsdirektören intygar att grupperna inte blir så mycket större i och med flytten.

Däremot får eleverna bättre klassrum för till exempel slöjd. Lärarna får mera stöd av varann och själva skolbyggnaden är i bättre skick.
Nackdelen är att några elever får längre skolväg, medger Nyman.

Farliga korsningar

Enberg och några andra föräldrar är också oroade över trafiken och de farliga korsningarna som en längre skolväg innebär.

Bildningsdirektören svarar att polisen inte har klassat vägen som farlig.

Föräldrarna är av helt annan åsikt och påminner om dödsolyckan för en månad sedan.

Föräldern Mikael Jensen hoppas på en tunnel eller trafikljus i den så kallade Neste-korsningen och menar att staden borde lobba hårt hos Trafikverket för att få det man vill ha.

Carina Enberg och Ann-Cathrine Winberg
Föräldrarna Carina Enberg och Ann-Cathrine Winberg är oroade över barnens skolresor om Västerbyeleverna flyttas till Österby. Carina Enberg och Ann-Cathrine Winberg Bild: Yle / Pia Santonen ann-cathrine winberg

Större risk med Klinkbacka

Klinkbackaeleverna skulle enligt förslaget flytta till Kiilan koulu i Karis centrum.

Den här fusionen innehåller risker, medger Nyman.
Om det flyttar in ens några enstaka barn som staden inte har räknat med, blir det trångt i Kilaskolan.

Cyklar utanför en byskola, grönt gräs, i förgrunden en gammal milstolpe.
Klinkbackaeleverna flyttar enligt förslaget till Kiilan koulu. Inflyttningen till Raseborg kan rubba den planerade besparingen. Cyklar utanför en byskola, grönt gräs, i förgrunden en gammal milstolpe. Bild: Yle / Pia Santonen milstolpe

Grupperna kan bli för stora och i så fall behövs det mera plats och mera personal.
Då sparar staden inte som planerat.

Under 2015 beräknas indragningen av Klinkbackan koulu spara staden 110 000 euro.

Nämnden har makten

Det är bildningsnämnden som har rätt att besluta om skolindragningar i Raseborg. Nämnden möts nästa vecka. Sparkravet för nämnden är 800 000 euro.

Riktlinjerna för skolnätets framtid drogs redan i våras och då kom politikerna överens om att besluten fattas efter sommaren när alla utredningar är klara.

I våras var det till och med tal om att stänga fyra skolor, förutom Västerby och Klinkbacka också Billnäs svenskspråkiga skola samt antingen Kirkonkylän koulu i Pojo eller Fiskarin koulu.

Nästa år föreslås den största summan sparas från timresursen (400 000) samt på stängningen av Harparskog daghem (150 000). Beslut om dessa har fattats redan tidigare. Skolindragningarna i Västerby och Klinkbacka sparar 2014 endast 90 000 euro eftersom skolorna inte stänger vid årsskiftet utan först på sommaren.

Under 2015 skulle bildningen spara mindre på timresursen (280 000) och skolindragningarna skulle ge en större besparing (225 000).

Utöver dessa skulle bildningen enligt förslaget spara in mindre summor på förvaltningspersonalen, gymnasiernas timresurs och effektivare användning av fastigheterna.

Kirkonkylän och Katarinaskolan kan inte ta emot

Bildningens tjänstemän har nu granskat vad de fyra indragningsalternativen skulle innebära.

De har kommit fram till att Fiskarin koulu inte kan få plats i Kirkonkylän koulu i Pojo. Det skulle behövas två nya klassrum - en sådan investering har staden inte råd med. Båda skolorna får därför fortsätta.

Billnäs skola har donerats till dåvarande kommunen och den bör enligt donationsbrevet användas som svenskspråkig skola. Det är enligt Nyman ett hinder för att flytta eleverna till Katarinaskolan i Karis centrum.
Katarinaskolan har dessutom inga ändamålsenliga klassrum som Billnäseleverna skulle rymmas i. Skolan är i praktiken full, säger Nyman.

Publik i en festsal. Statistik projicerat på en duk längst framme. Infomöte.
Några tiotal raseborgare deltog i infomötet på onsdagskvällen. Bildningsdirektören visade statistik. Publik i en festsal. Statistik projicerat på en duk längst framme. Infomöte. Bild: Yle / Pia Santonen kommunekonomi,Ekenäs

Staden informerade kommuninvånarna om bildningssektorns sparkrav och -åtgärder i Ekenäs på onsdagskvällen. Informationen gavs då på svenska. Ett motsvarande möte på finska hålls i Karis på torsdag (22.8).
Läs finska Yles artikel om infomötet i Karis 22.8. Många upplevde att finskspråkiga familjer inte välkomnas i Raseborg.

Eleverna i Raseborg har på knappa tio år minskat med ungefär 350.

Staden räknar visserligen med 2 000 nya invånare fram till 2030 men antalet skolelever väntas inte stiga.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland