Hoppa till huvudinnehåll

Vad får finländare att minska på supandet?

Kortare försäljningstider, högre alkoholskatt och utspädd öl och cider. De här förslagen ingår i Social- och hälsovårdsministeriets betänkande som ska stå som grund när man utformar förslaget till ny alkohollag.

Att begränsa tillgången till alkohol är den viktigaste åtgärden enligt Social- och hälsovårdsministeriets betänkande. Försäljningen av alkohol har ökat betydligt i butiker, kiosker och vid bensinstationer. Därför lönar det sig enligt social- och hälsovårdsministeriet att rikta åtgärderna till att minska tillgången till alkohol i dagligvaruhandeln.

Kortare försäljningstid

I betänkandet föreslås att försäljning av alkohol ska förbjudas söndagar och helgdagar. Den dagliga försäljningstiden kunde också förkortas. Nu får man sälja alkohol mellan kl 9-21, men försäljning av alkohol kunde förbjudas på kvällar efter kl 18 både på Alko och vid kiosker, butiker och bensinstationer.

Höj alkoholskatten

I betänkandet föreslås att man kunde fortsätta höja alkoholskatten. Alkoholskatten sänktes år 2004, men den har höjts igen mellan åren 2008-2012. Enligt betänkandet kunde skatten höjas med två till tre års mellanrum.

Man vill också ta i bruk s.k. anmälningsplikt för stora mängder alkohol som importeras från utlandet. Med det här vill man stoppa olaglig import av alkohol från t.ex. Estland.

Sänk gränser för ratt- och roderfylla

Enligt betänkandet borde gränsen för rattfylleri sänkas till 0,2 promille. Den här gränsen är i bruk bl.a. i Sverige och Norge. I Estland är gränsen noll promille. I Finland är gränsen 0,5 promille på vägar och 1,0 promille i sjötrafik.

Inga drinkar sent på småtimmarna

Det enda förslag för skärpning av alkoholförsäljning vid restauranger gäller utskänkningstider. I Finland har drygt 1 000 restauranger lov att sälja alkohol till kl. 02.30 eller 03.30 med speciallov.

I betänkandet föreslås att ingen restaurang skulle få sälja alkohol efter kl. 02.30. Restaurangernas öppettider skulle inte påverkas.

Att späda ut ölet nödlösning

Det effektivaste sättet att minska alkoholkonsumtion är enligt betänkandet att späda ut mellanöl, cider och andra alkoholdrycker i dagligvaruhandeln. Social- och hälsovårdsministeriet föreslår en gräns på högst 3,5 procent alkohol i alkoholdrycker på butikshyllan. Det här är gränsen för milda alkoholdrycker i Sverige.

Den här åtgärden ska övervägas om inga andra metoder att få ner alkoholkonsumtionen biter. I betänkandet föreslås att mellanölet ska spädas ut om alkoholkonsumtionen och de skador som alkoholen förorsakar inte har börjat minska år 2020.

Alkoholkonsumtion och alkoholskador har mångdubblats

Alkoholkonsumtionen har fördubblats bland män under sedan 1970-talet. Kvinnor dricker tretton gånger mer än de gjorde en generation tillbaka.

Också alkoholrelaterade skador såsom olyckor, skador som uppstår i samband med alkoholrelaterat våld och i samband med rattfylleri har mångdubblats.

I Social- och hälsovårdsministeriets betänkande föreslås mätbara målsättningar för att minska på alkoholkonsumtion och -skador. Målsättningen kunde vara att minska alkoholkonsumtionen till 8 liter 100-procentig alkohol per person årligen. Nu konsumerar finländarna 9.7 liter 100-procentig alkohol per år.

Social- och hälsovårdsministeriets betänkande ska stå som grund när man utformar förslag till en ny alkohollag. Den nya alkohollagen ska ges till riksdagsbehandling våren 2014.