Hoppa till huvudinnehåll

Människans krigiska natur ifrågasätts

Den ryska segerparaden 2011
(arkivbild) Den ryska segerparaden 2011 Bild: RTR segerdagen

Är människan en krigisk varelse av naturen? Doktorand Patrik Söderberg och docent Douglas Fry vid Åbo Akademi i Vasa ifrågasätter den här bilden genom en artikel som har väckt internationellt intresse.

De två har undersökt dödsfall inom 21 moderna jägar- och samlarkulturer och utifrån dem skapat en bild över hur den förhistoriska människan levde. Slutsaten är att man inte kategoriskt kan säga att människan är krigisk.
- Det finns samhällen där man inte krigar - visserligen finns det våld och dödsfall men de sker inte grupp mot grupp, säger Söderberg.

Söderberg och Fry har gått igenom 148 dödsfall och analyserat situationen; vem var förövare, vem var offer och vad var det som orsakade dödsfallet. Resultaten visar att det mest handlade om individuella stridigheter med personliga motiv: rivalitet över en kvinna, otrohet, hämnd mellan familjemedlemmar och liknande.
- I över hälften av fallen var det fråga om en person som dödar en annan, alltså mord, inte krig, (om krig definieras som strid mellan rivaliserande grupper).

Inom utvecklingspsykologin pratar man om förhållandet mellan arv och miljö. Beror ett beteende på generna eller på den omgivning man lever i? Tidigare var det antingen eller som gällde, men numera lyfter man allt mera fram att det är ett samspel mellan de två.
- Då blir frågan i vilka sammanhang är människan krigisk och när kan vi leva mera fredligt, säger Söderberg.

Patrik Söderbergs och Douglas Frys artikel publicerades i tidskriften Science i juli. Den har rönt internationellt intresse och har noterats av bland annat BBC, NBC, Wired, The Economist och Scientific American.

Läs också:

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten