Hoppa till huvudinnehåll

Slopat ränteavdrag för studielån skapar oro

Bild: YLE/Mikael Kokkola föreläsning

Avdragsrätten för räntan på studielån kommer att slopas från och med 2015. Studiestödets öde har väckt livlig debatt på vår webbplats, och ränteavdraget för studielån är en av de frågor som diskuteras livligt.

Beslutet att slopa avdragsrätten fattades redan i samband med förhandlingarna om budgetramarna i mars.

"Staten har gett ett löfte om avdragsrätt"

De som redan har lyft studielån och inte hinner betala tillbaka det före 2015 har valt att lyfta lån på delvis falska premisser. En av besökarna på Yle Nyheters webbplats skrev:

”Vi som studerade för 5-10 år sedan fick inte höjt studiestöd, endast höjd statsborgen och uppmaning att ta det, en av huvudmotiveringarna att räntan är avdragsgill. Att direkt man är ut i arbetslivet plocka bort det vore verkligen oacceptabelt.”

Men nu är det just det staten gör. Virpi Hiltunen som är konsultativ tjänsteman på Undervisnings- och kulturministeriet bekräftar att rätten att dra av räntorna på studielånet slopas för att systemet med studielån ska bli klarare och för att staten ska kunna styra de sparade pengarna till förbättringar i studiestödet under studietiden.

Arbete vid sidan av studierna

I praktiken går tidigare studerande miste om en förmån som de har trott att de kan räkna med och pengarna flyttas över till studerande som inleder sina studier från och med 1.8.2014.

Det som kan få det här att kännas orättvist är att många studerande noga avväger hur mycket lån de vågar lyfta, och hur mycket de försämrar studietakten med att förvärvsarbeta.

Till exempel Ina Biström, ordförande för Åbo Akademis studentkår, är försiktig när det gäller att ta lån.
- Högutbildade har inte i dagsläget några garantier på att de får jobb efter sin examen på det sätt som det kanske har varit för 40 år sedan.

Slopandet av avdragsrätten för studielånsräntor är en del av en reform som ska vara kostnadsneutral. Dagens studerande ska sporras att studera snabbare utan att statens utgifter ökar. Då måste pengarna tas av någon annan inom studiestödssystemet. Vill man inte ta av dagens och morgondagens studerande finns det få andra alternativ än de som redan studerat färdigt.

"Inget skattestöd varar i all evighet"

På finansministeriet tycker överinspektör Timo Annala att de som lyft studiestöd i tron att de får dra av räntorna i beskattningen inte borde vara så överraskade över att avdragsrätten slopas.

- Man kan helt enkelt inte räkna med att någon som helst typ av skattestöd ska vara i kraft i all framtid.

Läs också