Hoppa till huvudinnehåll

Vbl-ledare: De flesta hör till kyrkan - men hör kyrkan till Yle?

Vasabladets chefredaktör Camilla Berggren skriver i sin ledare 20.8 ”De flesta hör till kyrkan – men hör kyrkan till Yle”, att det är Yles övervakningsorgan för andaktsprogram som ska ta ställning till om det nuvarande upplägget med andaktsprogram på Yle fungerar. Ismo Silvo, ordförande för övervakningsorganet och utgivningsdirektör på Yle, svarar att Yle följer lagen om Rundradion och att det är viktigt att förstå skillnaden mellan andakter och journalististiska program om religioner

Svar: Andakterna är inte journalistik

I Vasabladets ledare (20.8) dryftas frågan om andaktsprogramverksamheten på Yle är en fungerande del av dagens public service.

Lagen om Rundradion Ab förutsätter att Yle ”tillhandahåller andaktsprogram”. Detta har Yle följt under hela sin existens. De kristna kyrkosamfundens andakter har tillsvidare utgjort dessa andaktsprogram, och de har övervakats av ett särskilt organ, Övervakningsorganet för andaktsprogram. Organet består av representanter för Rundradion och kristna samfund.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan andaktsprogram och journalistiska program som behandlar religioner. Ansvaret för de journalistiska programmen ligger helt och hållet på Rundradion, och det är också Rundradion som här fattar programbesluten och de redaktionella besluten. Andaktsprogrammen är däremot religionsutövande genom media, och det är kyrkan som svarar för innehållet i dem. Rundradion fungerar här som teknisk producent och förmedlare. Andaktsprogrammen är de enda program vars innehållsansvar överlåtits på en utomstående instans. Det är Kyrkans informationscentral som är lagstadgad ansvarig utgivare för andaktsprogrammen.

Övervakningsorganet för andaktsprogram har flera gånger konstaterat att systemet fungerar väl för de kristna andaktsprogrammens del. Den kristna ekumeniken har fungerat väl i vardagen.

Frågan om andaktsprogrammen också ska omfatta andra trosinriktningar tillfaller i sista hand inte övervakningsorganet, utan förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet övervakar som högsta organ hur public service-uppdraget verkställs, och i synnerhet om programtid överlåts till innehåll som inte omfattas av Rundradions ansvarsområden. Andra trossamfund skulle vara sådana nya aktörer. Utgångspunkten är att trossamfunden själva upplever att deras andakter kunde förmedlas via media.

Då det finländska samhället också vad gäller religion utvecklas i allt mer mångkulturell riktning kommer den här frågan säkert att kräva beslut - sannolikt rätt snart.

Ismo Silvo
Utgivningsdirektör
Övervakningsorganet för andaktsprogram, ordförande

Det här svaret publicerades i Vasabladet 22.8.2013.

Läs också

Bolaget