Hoppa till huvudinnehåll

Majoriteten av finländarna vill ha valfri skolsvenska

Svenskundervisning
Svenskundervisning Bild: Yle skolsvenska

Största delen av finländarna vill göra skolsvenskan frivillig. Enligt en undersökning som Taloustutkimus har gjort för Yle Nyheter vill 63 procent av finländarna slopa den obligatoriska skolsvenskan.

Inställning till skolsvenska enligt utbildning. Bild: Yle skolsvenska

Det finns ett klart samband mellan partiståndpunkt och viljan att bevara svenskan som ett obligatoriskt språk i grundskolan. Alla Svenska Folkpartiets anhängare som deltog i undersökningen vill hålla kvar det nuvarande systemet och bevara den obligatoriska skolsvenskan.

Av Sannfinländarnas anhängare vill 76 procent göra undervisningen i svenska frivillig men siffran är nästan lika stor (73 procent) bland SDP:s anhängare.

Haglund och Urpilainen förvånade

Svenska Folkpartiets ordförande Carl Haglund är lite förvånad över hur många av SDP:s anhängare som vill slopa den obligatoriska skolsvenskan.

Det finns ett samband mellan partiståndpunkt och inställning till undervisningen i svenska. Bild: Yle skolsvenska

- Nå en aning. Men samtidigt har det väl ganska länge varit så att den så kallade eliten i Socialdemokraterna är mycket positiva till det svenska, men kanske ute på fältet är stämningarna inte så positiva och det här vittnar just om det, säger Haglund.

Också SDP:s ordförande Jutta Urpilainen är en aning överraskad.

- Jag måste säga att resultaten är lite en överraskning för mig därför att jag anser att svenskan har en mycket stark position i det finska samhället och naturligtvis anser vi från SDP:s sida att det borde ha det också i framtiden, säger Urpilainen.

Utbildning påverkar

Efter SFP ställer sig De Grönas anhängare mest positivt till obligatorisk skolsvenska och endast 41 procent anser att svenskan ska vara valfri.

Också utbildning påverkar inställningen till skolsvenskan. Personer med universitetsexamen ser större fördelar med obligatorisk svenskundervisning. Bland dem är 46 procent för frivillig skolsvenska medan 44 procent vill att den ska vara obligatorisk.

Undersökningen genomfördes med hjälp av en rundringning till minst 15-åriga finländare, exklusive ålänningar. Intervjuarna ställde frågan "Borde svenska vara ett valfritt skolämne?". Sammanlagt 1 003 personer deltog i undersökningen. Felmarginalen är plus-minus tre procentenheter.

Läs också