Hoppa till huvudinnehåll

Äldre mest positiva till frivillig svenska

Äldre finländare är mest negativa till obligatorisk skolsvenska, visar den enkät som Yle Uutiset beställt av Taloustutkimus.


Enligt enkäten som publicerades i går anser 63 procent av alla finländare att svenska borde vara ett frivilligt skolämne, medan 29 procent motsätter sig det här.

Stödet för frivillighet är högst i ålderskategorierna 50-64 år och över 65 år: 67, respektive 66 procent. I de här åldersgrupperna motsätter sig 25, respektive 20 procent frivillighet i fråga om svenskundervisningen.

Yngre finländare är enligt enkäten betydligt positivare till skolsvenskan än de äldre åldersklasserna. Av 15-25-åringarna är 54 procent för frivillighet, medan 40 procent motsätter sig tanken.

SFP:s ordförande Carl Haglund säger att det är uppmuntrande att ungdomarna inser att de har nytta av att lära sig språk, svenska men också andra språk.

- Det är ju också ungdomar som språkundervisningen gäller, i mycket större grad än äldre människor som antagligen inte längre ska sitta på skolbänken, säger Haglund.

Små skillnader regionalt

Inställningen till skolsvenska varierar inte stort mellan västra Finland å ena sidan och östra och norra Finland å andra sidan. I västra Finland är 67 procent för frivillighet, medan siffran för östra och norra Finlands del är 65 procent. I södra Finland är stödet för valfri svenska något lägre. Här svarade 64 procent ja på frågan "Borde svenska vara ett valfritt skolämne?", medan 29 procent svarade nej.

Juha Rahkonen forskningschef vid Taloustutkimus är överraskad över att man i östra Finland stöder den obligatoriska skolsvenskan lite mer än i västra Finland.

-Man har ju talat om att göra svenskan valbar i östra Finland så att man i stället kunde ge plats för undervisning i ryska. Men våra resultat stöder inte de argumenten, säger Rahkonen.

I huvudstadsregionen är stödet för frivillighet lägre än i resten av landet. 55 procent stöder valfrihet, medan 37 inte gör det.

Skillnader mellan inkomstklasserna

Stödet för frivillighet är högre än genomsnittet i hushåll med längre inkomster än genomsnittet. Av dem som bor i ett hushåll med bruttoinkomster på mellan 10 001 och 20 000 euro svarar 72 procent ja på frågan om valfrihet, mendan 18 procent svarar nej.

Det lägsta stödet för frivillighet finns i hushåll med en sammanlagd bruttoinkomst på 35 001 och 50 000 euro. Här är siffrorna 58 procent för och 37 procent emot. I hushåll med en bruttoinkomst på upp till 70 000 euro och mer ökar stödet för frivillighet till 66 (50 0001 – 70 000) och 65 procent (över 70 000).

Läs också: Majoriteten av finländarna vill ha valfri skolsvenska

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes