Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetet mellan sjukhus och hälsocentral förbättras

En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor.
En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor. Bild: Yle vård (skötsel),vårdplatser,hälsovård,sjukvård,sjukskötare,Sjuksköterska,sjukdom (tillstånd)

Patientregistret i Åbo förnyas. I början av september ska Åbo stad och Arbetshälsogården i Åbo bli en del av vårdregistret Altti. Det här betyder att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och andra hälsostationer i regionen kan ta del av patientens journal i en vårdsituation.

Hittills har uppgifterna om vården skrivits in i stadens egna system. Uppgifterna har ändå inte kunnat ses av sjukvårdsdistriktets personal eller på andra hälsostationer.

Meningen är att förbättra informationsgången mellan sjukhuset och hälsocentralen vilket i sin tur kan underlätta och förbättra vården.

Man kan också förbjuda staden att förmedla uppgifterna till sjukvårdsdistriktet.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland