Hoppa till huvudinnehåll

"Sänkta löner inget alternativ!"

Bild: Yle sjukvård

Sjukvårdsdistriktet i Egentliga Finland ska spara nästan sex miljoner euro. Fackavdelningarna inom distriktet efterlyser långsiktigare planer. Förtroendemän klargjorde sin ståndpunkt efter ett möte på måndagen.

En snabbt försämrad ekonomi tvingar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt till samarbetsförhandlingar. Sex miljoner euro måste sparas, annars överstiger man årsbudgeten med 12 miljoner euro.

Inom sjukvårdsdistriktet finns 7 500 anställda som nu hotas av permitteringar, sänkta löner och sänkt semesterpenning.

"De lägsta lönerna finns i Egentliga Finland"

På måndagen samlades förtroendemän för distriktets sex fackavdelningar i Åbo för att diskutera situationen. Och samtliga är överens om att varken sänkta löner eller sänkt semsterpenning är förhandlingsbart.

- Av sjukvårdsdistrikten finns de lägsta lönerna i Egentliga Finland. Det finns inte en chans att vi kommer förhandla en sänkning av de, berättar Mirja Hovirinta, koordinerande huvudförtroendeman för social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy.

Om sjukvårdsdistriktet går in för permitteringar har fackavdelningarna inget att säga till om det, säger Hovirinta och tillägger att hon ser sparplanerna som omöjliga att genomföra och att det behövs mer lånsiktigare planer.

- Att sjukvårdsdistriktet har byggt nya utrymmen är förstås fint men det känns som om de anställda nu får stå för kostnaderna.

I morgon, tisdag, informerar ledningen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt om förslaget vad samarbetsförhandlingarna omfattar.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland