Hoppa till huvudinnehåll

Braheskolan framskrider enligt tidtabell


Den nya svenska skolan i Åbo, Braheskolan, ser ut att framskrida enligt tidtabell. För tillfället forslas förorenade jordmassor bort från platsen och själva byggandet kommer igång efter årsskiftet, berättar svenska skoldirektören i Åbo, Liliane Kjellman.

Skolan ska bli färdig till hösten 2015 men flera frågetecken återstår fortfarande. Enligt Kjellman ska bland annat skolans elevupptagningsområde diskuteras i svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning på torsdag. Förslaget är att eleverna i främsta hand kommer från stadsdelarna Hirvensalo, Kakskerta, Uittamo, Korpolaisbacken och Lill-Heikkilä.

Kjellman deltog på tisdagen i en liten ceremoni vid Cygnaeus skola i Åbo där hon överräckte ett pris till läraren Ann-Sofie Selin som kom med det vinnande namnförslaget för Braheskolan. Selin säger att namnet har en koppling till Åbo stads historia och är lätt att uttala på svenska och finska.

Braheskolan kommer att inrymma förskola och årskurserna ett till två och Selin önskar nu att också äldre svenskspråkiga elever skulle få nya utrymmen i staden.

Enligt Kjellman är resurserna knappa just nu och tiden får utvisa om det finns en möjlighet till ytterligare nybyggen på svenska sidan.

Den nya skolan i Lillheikkilä ska heta Braheskolan
Kombiskolan blir av

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland