Hoppa till huvudinnehåll

Ingen subjektiv rätt till tre dagars utbildning

Arbetsmarknadsorganisationerna är nu överens om de anställdas rätt till utbildning. Men akademikercentralen Akava sätter sig på tvären.

Det blir ingen subjektiv rätt till tre dagars utbildning för löntagarna utan arbetsgivaren bestämmer vem som utbildas.

Staten ger de arbetsgivare som ordnar utbildning skattelättnader.

Avsikten är att utbildningen motsvarar tre dagar av hela lönesumman. Den arbetstagare som inte har fått utbildning på länge kan fråga sin arbetsgivare om orsaken.

Akava befarar att skattemyndigheterna kommer att anse att utbildningen är en skattepliktig förmån för arbetstagaren.

Fackcentralen FFC:s Lauri Lyly tror att frågan kan lösas och att det inte blir en spricka mellan de fackliga organisationerna inför löneförhandlingarna.

Arbetsmarknadsparterna besluter under de närmaste dagarna om de försöker sig på en central uppgörelse.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes