Hoppa till huvudinnehåll

”Skulle du själv vilja bli misshandlad?”

Avslocknad person sover
Rädslan får unga bostadslösa att stanna på gatan. Avslocknad person sover Bild: Yle/Kuvapalvelu bostadslös alkoholist

Ulla Pyyvaara som ansvarar för bostadsfrågor vid föreningen Vailla vakinaista asuntoa är orolig för att många ungdomar väljer gatan i stället för stödbostaden på grund av rädsla.

Skulle du själv vilja bli misshandlad? Jag vill inte dit var man knarkar. Det här är reaktioner som Pyyvara möter på allt för ofta i sitt jobb. Hon möter dagligen flera bostadslösa ungdomar.

Ulla Pyyvaara oroar sig för de ungas situation. Bild: YLE/Rose-Marie Sundström vailla vakinaista asuntoa ry

Gäng och brottsliga organisationer har blivit vanligare menar Pyyvaara. Många unga hamnar i problem på grund av skulder som de inte har råd att betala tillbaka. Indrivningsmetoderna kan vara så pass brutala att flera är rädda för sina liv säger Pyyvaara. Oftast är problemen drogrelaterade.

Enligt polisen finns det ändå per definition inga organiserade gäng i Finland men nog kriminella grupper. De enda brottsliga organisationerna som mest liknar gäng är mc-gäng. Det finns ändå grupper som kan bestå av t.ex. vänner där droger och brott förekommer. De här grupperna använder ingen logo och är heller inte begränsade till något visst område.

Allt flere ungdomar är långtidsbostadslösa vilket betyder att de kanske hamnar i kretsar där t.ex. narkotikahandel förekommer. Då samma människor från samma kretsar söker sig till samma boendeenheter kan problem uppstå. Pyyvaara menar att resurserna är för små för att verkligen hålla koll på vad som försigår i boendeenheterna.

Hälften av alla långtidsbostadslösa under 25 år gamla

I dagens läge finns det 570 bostadslösa som är under 25 år i Helsingfors. Den här gruppen utgör också närmare hälften av alla långtidsbostadslösa i Helsingfors. Allt som allt finns det över 3000 bostadslösa i Helsingfors.

Antalet bostadslösa i Helsingfors, Vanda och Esbo utgör sammanlagt cirka 60 % av alla bostadslösa i hela Finland.

Det kan ta upp till ett år att få en stödbostad i Helsingfors uppger man vid Ara, finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Ulla Pyyvaara vid Vailla vakinaista asuntoa efterlyser bättre stadsplanering där stödbostäder inte koncentreras på samma ställe. Segregation är ett av de största problemen som enligt Pyyvaara bara orsakar mera svårigheter för både den bostadslösa och för samhället.

Läs också