Hoppa till huvudinnehåll

ÅA informerade om omorganiseringen

Bild: Yle/Andy Ödman åa

Åbo Akademi ordnade ett informationsmöte för personal och studerande om kommande omorganiseringar på onsdag eftermiddag. Rektor Jorma Mattinen var sparsam med att delge detaljer för allmänheten, eftersom det endast är frågan om förslag som styrelsen ska ta ställning till.

ÅA:s fyra fakulteter

Enligt förslaget ska de nya fakulteterna bestå av följande institutioner och ämnen.

Filosofisk-teologiska fakulteten
- Teologiska fakulteten
- Humanistiska fakulteten
- Institutionen för psykologi och logopedi
- Kvinnovetenskap

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten
- Rättsvetenskapliga institutionen
- Handelshögskolan
- Statsvetenskapliga institutionen inkl. statskunskap i Vasa
- Sociologi
- Informationssystem

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
- Institutionen för kemiteknik inkl. energiteknik i Vasa
- Institutionen för naturvetenskaper
- Institutionen för biovetenskaper
- Institutionen för informationsteknologi

Fakulteten för pedagogik och välfärd (i Vasa)
- Pedagogiska fakulteten
- Utvecklingspsykologi
- Socialpolitik
- Vårdvetenskaper
- Demografi och ruralforskning


På mötet berättade rektor Jorma Mattinen om hur den akademiska verksamheten ska se ut när tolv institutioner omorganiseras till fyra fakulteter. Förändringen träder i kraft från och med den första januari 2015, men en del av verksamheten kör igång redan tidigare. Nya fakultetsråd och dekaner måste finnas redan hösten 2014.

- Det blir en överlappning med det nya och gamla systemet under hösten. Redan på hösten måste det finnas nya fakultetsråd och nya dekaner eftersom budgeteringen för år 2015 görs då.

Det som enligt Mattinen väckt mest intresse är vad de fyra nya enheterna ska bestå av. De nya fakulteterna föreslås vara en filosofisk-teologisk fakultet, en ekonomisk-statsvetenskaplig fakultet, en fakultet för naturvetenskaper och teknik samt en fakultet för pedagogik och välfärd i Vasa.

4 miljoner ska sparas

Syftet med omorganiseringen är att göra verksamheten effektivare. Akademin ska spara fyra miljoner euro och ifjol tillsatte rektor Jorma Mattinen arbetsgrupper som skulle komma med sparförslag och utreda hur verksamheten ska se ut i framtiden. Förslagen har nu vidareutvecklats och både personal och studerande hade möjlighet att komma med synpunkter på mötet. Enligt Mattinen ska man spara pengar med större effektivare enheter. Han betonar också vikten av de nya bredare kandidatutbildningarna.

- Genom bredare kandidatutbildningar får vi bättre genomströmning och vi har mycket att vinna på det. I dagens läge skulle vi ha möjlighet att få mer finansiering på basen av examina, ungefär två miljoner euro med nuvarande finansieringsmodell.

Mattinen vill inte kommentera om det behövs ytterligare sparåtgärder förutom omorganiseringen.

Mötet hölls bakom stängda dörrar och enligt akademin kommer allmänheten inte att informeras om innehållet.

Den 17 september fattar Åbo Akademis styrelse beslut om hur omorganiseringen ska genomföras.

Åbo Akademi får fyra fakulteter