Hoppa till huvudinnehåll

Vattnet i Eura å får användas igen

Bild: YLE/Tapio Termonen eura å

Kommunerna kring Pyhäjärvi har upphävt förbudet att använda vatten från Eura å. Beslutet kommer ett år efter att avloppsvatten hamnade i ån.

De senaste mätningarna visar att vattenkvaliteten är bättre och mikrobhalterna överskrider inte längre hälsoskadliga nivåer.

Problemet uppdagades hösten 2012 när myndigheterna slog larm om att reningsverket i Eura släppte orenat avloppsvatten i ån.

Vattenkvaliteten i Eura å fortsättningsvis dålig

Vattenverkets verksamhet i Eura undersöks

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland