Hoppa till huvudinnehåll

Byggandet av Sörnästunneln eller Lokvägen skjuts upp?

Både De gröna och Samlingspartiet vill ha mer cykelvägar, i stil med Banan. Bild: Tuomas Keränen/Yle love helsinki,Skateboarding

Politikerna i Helsingfors inledde i går onsdag historiska förhandlingar om vilka projekt som ska få pengar under de kommande tio åren. Det är första gången någonsin som det görs upp en plan lika långt i framtiden. Förhandlingarna pågår ännu i flera dagar, men en sak verkar stå klar - politikerna vill satsa mer på kollektivtrafik än vad det finns inskrivet i stadsdirektörens ursprungsförslag.

- Sorgligt nog föreslås det inte tillräckligt med pengar till kollektivtrafiken, men vår utgångspunkt är att lägga pengar på kollektivtrafiken och på cykelvägar. Det är det enda sättet att fortsätta den positiva trenden som nu gäller för kollektivtrafiken, där allt fler lämnar bilen hemma och åker kollektivt i stället, säger De grönas gruppordförande Emma Kari.

Nu avgörs vad staden satsar på

- Under hösten ska politikerna komma överens om vilka projekt Helsingfors ska satsa pengar på under de kommande tio åren.

- Tanken med en tio års investeringsplan föddes i våras då fullmäktige gjorde upp en strategi.

- Investeringsplanen begränsas av investeringstaket på 435 miljoner euro per år.

- Till investeringarna räknas allt från trafikprojekt till nybyggen och renoveringar av mögelskadade skolor och daghem.

Hon säger att för att pengarna ska räcka och för att investeringstaket på 435 miljoner per år inte ska överstigas måste man nu skjuta upp något av de stora vägprojekt som föreslås i stadsdirektör Jussi Pajunens investeringsförslag. Enligt henne kan byggandet av Sörnästunneln skjutas upp.

Sörnästunneln behövs först 2030

- Det finns inget behov av en tunnel ännu. Behovet finns först efter år 2030 och därför borde vi nu prioritera andra projekt, säger Kari.

Planen är att börja bygga tunneln 2019 och sedan skulle den stå klar omkring 2023. Tanken är att tunneln, som ska gå från Sörnäs strandväg till Hermanstads strandväg, ska minska biltrafiken i det nybyggda Fiskehamnen.

Detaljplanen för Sörnästunneln godkändes i stadsplaneringsnämnden i början av juni.

Också Samlingspartiets gruppordförande Lasse Männistö anser att staden bör satsa mer på kollektivtrafik, till exempel i form av cykelvägar och parkeirngsplatser i anslutning till tågstationer. Männistö ställer sig inte främmande till att skjuta upp byggandet av Sörnästunneln.

- Sörnästunneln är ett av de projekt som kan skjutas upp. Vi har inte låst oss vid tidtabellen medan förhandlingarna fortfarande pågår, säger Männistö.

Männistö vill skjuta upp byggandet av Lokvägen

Männistö föreslår ändå i första hand att byggandet av Lokvägen i Mellersta Böle skjuts upp.

- En satsning på kollektivtrafik innebär att tidtabellen för vissa enskilda vägprojekt kan skjutas upp. Lokvägen i Mellersta Böle är ett sådant projekt, säger Männistö.

Lokvägen ska bli det nybyggda Mellersta Böles huvudgata. Trafikplanen för Lokvägen godkändes i stadsplaneringsnämnden i april. Och enligt tidtabellen ska byggandet av Lokvägen köra i gång om några år. Projektet uppges kosta omkring 140 miljoner euro.

Planen är att Lokvägen ska sammanbindas med Tusbyleden och minska trafiken på Backasgatan.

SDP:s representant i investeringsförhandlingarna Pilvi Torsti är mer förtegen.

- Jag vill inte kommentera medan förhandlingarna ännu pågår, säger hon.

För SFP:s del förhandlar Marcus Rantala.

- Vi anser att byggandet av en bro över Kronbergsfjärden är onödig, säger han.

SFP torde ändå inte få så mycket stöd när det gäller att slopa planerna på en bro över Kronbergsfjärden.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen