Hoppa till huvudinnehåll

Hyfsat halvårsresultat för Vasa Andelsbank

Ulf Nylund
Ulf Nylund Bild: Yle/Amanda Bieber vasa andelsbank

Vasa Andelsbanks resultat för årets första hälft blev dubbelt så stort som under motsvarande tid i fjol. Merparten av resultatet härrör ändå från försäljningsvinster.

Banken har systematiskt minskat sitt fastighetsinnehav de seanste åren och under årets första hälft gjordes flera större fastighetsaffärer.

- Tidigare var vi en av de största ägarna i Rewell Center, men nu har vi sålt hela vårt innehav där, säger bankens vd Ulf Nylund. Köpare av lokalerna i Rewell Center är Kari Aukia.

Finansinspektionen har uppmanat bankerna att minska sina fastighetsinnehav och koncentrera sig på sin kärnverksamhet - dvs bankverskamheten.

Resultatet uppgick till 2,8 miljoner euro, dubbelt upp jämfört med samma period 2012. Fastighetsaffärerna stod ändå för över 1,5 miljoner av den summan.

Företagssidan och bostadslånemarknaden livlig

Vasa Andelsbank har under det senaste året lagt ner flera lokalkontor och de besparingarna börjar nu synas i form av minskade kostnader. Vad gäller själva bankverksamheten konstaterar Ulf Nylund att kreditefterfrågan fortfarande är god, både på företags- och privatkundssidan.

- Företagssidan har utvecklats särskilt bra, säger Nylund. Nya krediter för över 112 miljoner euro beviljades under perioden januari-juni.

Bostadslånemarknaden är också den fortsatt livlig. Nya bostadslån beviljades för över 50 miljoner euro.

- Det beror på två saker: den låga räntenivån och det fortsatt goda sysselsättningsläget i Österbotten, konstaterar Nylund.

Det låga ränteläget gör också att kreditförlusterna hålls på en mycket låg nivå.

Vad gäller framtiden förutspår Ulf Nylund att resten av året kommer att vara lite lugnare än den första halvan.