Hoppa till huvudinnehåll

Vacklande koalition förbereder Syrien-angrepp

Bild: EPA/STR jouber

FN-inspektörer har redan slagit fast att det var kemiska vapen som dödade mellan flera hundra och över tusen människor utanför Syriens huvudstad Damaskus den 21 augusti. Enligt USA finns det också bevis för att president Bashar al-Assads regim ligger bakom attacken, och lovar att den inte kommer att gå ostraffad.

USA lovar att ännu under torsdagen presentera bevis för att det är den syriska regimen som ligger bakom gasattacken utanför Damaskus. Med bevisen hoppas Obama-administrationen kunna stärka den vacklande koalition som stöder straffangrepp mot syriska styrkor.

Trots att Barack Obama hävdar att inget beslut har fattats om ett angrepp är det klart att långtgående planer finns och att amerikanska och troligen också brittiska och franska styrkor står i beredskap att slå till mot den syriska regimen som straff för gasattacken.

- Vi måste kunna garantera att det får allvarliga konsekvenser då länder som Syrien bryter mot internationella normer, sade Obama i en intervju med PBS, därför kommer USA att fortsätta diskutera med våra vänner om lämpliga åtgärder som kan vidtas under de kommande dagarna.

Begränsad attack

Exakt vilka de lämpliga åtgärderna kan tänkas vara är ännu inte offentligt. Att attacken skulle inkludera marktrupper är enligt det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon uteslutet. Men annars är det oklart exakt vilka vapen som ska riktas mot vilka mål.

Anonyma källor inom Obama-administrationen säger till New York Times att det troligen skulle vara frågan om en flera dagar lång attack med kryssningsmissiler mot mycket avgränsade mål. Brittiska plan har på torsdagen flyttats till NATO:s bas på Cypern. Attacken tros framförallt riktas mot styrkor i den syriska armén som kan tänkas ansvara för användningen av kemiska vapen, men det spekuleras också om att västländerna kan försöka slå ut det syriska luftförsvaret och skada landets flygvapen.

När attacken kan tänkas börja är också öppet. Obama reser till Sverige sent på tisdag, innan han fortsätter till G20-toppmötet i S:t Petersburg. Om attacken blir av anses det troligt att den börjar före Obama reser.

Betydelselös markering?

Experter ifrågasätter också vilken effekt angreppen kan ha. Eftersom storskaliga bombningar troligen inte kommer på fråga kommer angreppet enligt experter inte att påverka styrkeförhållandena på slagfälten i Syrien nämnvärt.

Det ifrågasätts också om USA har tillräckligt bra information för att kunna slå till mot rätt mål.

Obama har ändå försvarat angreppet med ideologiska principer. Internationella samfundet måste enligt Obama visa att den inte kommer att stå bredvid och se på då krigsbrott av den här kalibern begås utan att agera.

- Assad-regimen är inblandad i ett blodigt inbördeskrig och försöker försvara sig. Angreppet skulle inte lösa problemen i Syrien. Ett angrepp mot regimen skulle nu ändå skicka en kraftig signal att de här inte är metoder som omvärlden kommer att tillåta.

Vacklande koalition

Både Frankrike och Storbritannien slog på krigstrummorna kort efter gasattacken den 21 augusti, men har sedan dess trappat ner sin retorik. Ingetdera landet har ännu backat från ståndpunkten att gasattacken kräver ett straff.

I Storbritannien har ett eventuellt angrepp ändå stött på patrull i parlamentet, som på torsdagen samlas för att debattera frågan. Invasionen av Irak är i färskt minne. Invasionen godkändes av det brittiska parlamentet då USA:s underrättelsetjänst påstod att det fanns bevis för att Irak hade massförstörelsevapen. Bevisen visade sig vara obefintliga, och några massförstörelsevapen hittades aldrig.

Den brittiska debatten kommer att sluta med en omröstning på tisdag. Omröstningen kan då också bli startskottet för angreppen i Syrien.

"Lagliga och proportionerliga angrepp"

Parlamentets motstånd har ändå tvingat den brittiska regeringen att tona ner sin retorik i ett försök att övertyga parlamentet att ge angreppen sitt stöd.

- Alla åtgärder vi vidtar måste vara lagliga och proportionerliga, och utföras enbart för att hindra nya attacker med kemiska vapen. Det här handlar inte om att blanda in sig djupare i kriget i Syrien. Det handlar enbart om kemiska vapen, sade Storbritanniens premiärminister David Cameron till Reuters inför debatten om Syrien i det brittiska parlamentet.

Frågan är om angreppen kan anses vara lagliga, enligt internationell rätt, oberoende om de vinner stöd i USA, Storbritannien och Frankrike. Enligt FN:s stadgar borde liknande militära insatser godkännas enhälligt av FN:s säkerhetsråd. Ryssland och Kina har konstant röstat ner angrepp och andra åtgärder mot regimen, och lär inte ändra sin ståndpunkt.

Kemiska vapen är förbjudna i Geneve-konventionen, men konventionen nämner inga villkor för straffåtgärder om kemiska vapen används. Det gör inte heller tilläggsartiklarna om kemiska vapen från 1993, som Syrien inte har undertecknat och som landet därför inte anser sig bundna av.

"Katastrofala följder"

Ryssland kom igår med skarpa men vaga varningar om vad ett angrepp mot den syriska regimen kan tänkas leda till. Syrien är Rysslands enda nära lierade i Mellanöstern, och har fortsatt sin vapenexport till Syrien trots konflikten.

Ryssland har dessutom sin enda örlogsbas i Medelhavet i den syriska hamnstaden Tartous, där den ryska flottan sedan flera månader har en starkare närvaro. Ryssland varnade för att ett angrepp kan få katastrofala följder. Det anses osannolikt att det skulle betyda ryska militära åtgärder. Istället tros det betyda att den diplomatiska processen, som för tillfället ligger stadigt på grund, slutligen skulle sjunka om västländerna blandar sig militärt i konflikten.

FN:s och Arabförbundets Syrien-sändebud Lakhdar Brahimi menar också att ett angrepp skulle skada, kanske omintetgöra, fredsförsöken.

- Det här är en extrem kris som framförallt syrierna, men också det internationella samfundet, står inför. Det är helt klart att något gift har använts för att döda stora mängder människor och att det är ett krigsbrott, sade Brahimi, men internationell rätt säger ändå att militära åtgärder bara kan vidtas med säkerhetsrådets stöd.

- Men jag vet att varken Obama eller den nuvarande amerikanska regeringen är skjutglad, så vi får se vad som händer, sade Brahimi.

Läs också:
Vad säger folkrätten om en Syrienattack?
Rehn: Omvärlden har misslyckats gällande Syrien

Läs också