Hoppa till huvudinnehåll

Vad säger folkrätten om en Syrienattack?

Amerikanska kryssningsfartyg.
Amerikanska kryssningsfartyg. Bild: EPA syrien

När man hör talas om internationell lag, eller folkrätt, associerar man den ofta med nationella rättssystem. Men folkrätten är någonting annat än till exempel Finlands lag.

Det saknas till exempel domstolar som kan ge definitiva tolkningar om en stor del av folkrättens paragrafer. Dessutom bygger folkrätten ofta på allmänna principer som lämnar utrymme för tolkning.

En fråga som är öppen för tolkning är huruvida en militär intervention är berättigad mot syriska regimen, om det visar sig att den har använt kemiska vapen?

Efter folkmordet i Rwanda har det så småningom bildats ett regelverk för militära interventioner på humanitär grund, som heter 'Skyldighet att skydda' (Responsibility to Protect R2P).

Det här regelverket har ett brett stöd, men har inte godkänts av alla länder. FN-förbundet om R2P

Den bygger på tre principer:

1. Stater är skyldiga att skydda sina invånare mot brott mot mänskligheten
2. Om en stat inte skyddar sina invånare, måste internationella samfundet genom diplomatiska medel försöka stoppa brotten mot mänskligheten.
3. Om diplomati inte ger resultat, kan internationella samfundet använda våld.

Om de här kriterierna uppfylls och FNs säkerhetsråd ger grönt ljus, kan internationella samfundet agera.

Gällande Syrien blir det hela knepigare eftersom säkerhetsrådet inte kommer att nå enstämmighet.

Många sakkännare tolkar R2P så att en koalition av länder (Coalition of the willing) kan besluta att agera militärt utan FNs medgivande, men då måste nya villkor uppfyllas:

1. Det måste finnas mycket trovärdiga bevis.
2. Militärattacken måste avgränsas så att den enbart försöker att stoppa folkmordet och att skydda civila.

Om dessa kriterier uppfylls, kan en begränsad attack vara berättigad enligt folkrätten, menar många experter.

Men, som sagt, så finns det ingen domstol som USA och Storbritannien kan vända sig till för att få en definitiv tolkning om alla ovannämnda kriterier uppfylls i fråga om gasattacken i Syrien.

Därför är avgörandet mer en fråga för politiker än för jurister.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes