Hoppa till huvudinnehåll

De väntar på ett tryggt hem i Finland – möt tre flyktingfamiljer

Kvotflyktingar
Iranska Haleh lever få flykt i Turkiet med sonen Iskandar och dottern Samira. Kvotflyktingar Bild: Foto: Johnny Sjöblom, Grafik: JOhan Lindström kvotflyktingar

Familjerna har levt i åratal på flykt från våld, förföljelser och tvångsgifte. Läs om tre barnfamiljer som står i kö med andra kvotflyktingar för ett tryggt hem i Finland.

Några gånger om året reser en delegation finländska tjänstemän utomlands för att intervjua flyktingar. I fjol gick resorna till Turkiet, Iran, Thailand och Rwanda dit många flytt från förföljelser och oroshärdar i regionen.

Efter en omfattande gallring tilldelas de flyktingar vars läge är speciellt akut en finländsk kvotflyktingplats. Men livet som flykting är inte över i ett trollslag. Till Finland kan de utvalda kvotflyktingarna flytta först då en kommun meddelar att den har ett hem att erbjuda. Kolla läget i din egen kommun. Väntan kan i värsta fall räcka i över ett år, eftersom kommunplatserna inte räcker till alla.

De följande tre familjerna har valts ur Finlands flyktingkvoter för de två senaste åren. De väntar på grönt ljus från någon av Finlands 320 kommuner, i samma kö som närmare 300 andra kvotflyktingar.

Familj i Iran: Riskerar utvisning och tvångsgifte

Den afghanska familjen lever på flykt i Iran där många sökte skydd under kriget i Afghanistan 1979–1989. Fortfarande befinner sig fler än 840000 afghanska flyktingar i Iran som har en av de största flyktingpopulationerna i världen.

37-åriga Mina är ensamförsörjare för sina sex barn sedan hennes man dog. Familjens förstfödde son Fahran har fyllt 20 år. Till familjen hör också döttrarna Khattira, 18 år, och Fareiba, 16 år. Och så sonen Jahangir och döttrarna Setara och Noushin som alla kring 10 år gamla. Barnen är födda i Iran och lyckligt lottade nog att få gå i skola.

Mina syr mattor för att förtjäna pengar. Hon arbetar i den bostad som de sju personerna i familjen delar på. Det är vanligt att afghanska flyktingar i Iran lever i enrummare utan rinnande vatten och el. På kvällar och skollov hjälper barnen sin mamma att tillverka mattorna för att dryga ut familjens kassa.

Familjens framtid har varit mycket oviss. Iran vill utvisa afghanska flyktingarna till Afghanistan där deras tillvaro skulle bli etter värre. En ensamförsörjande kvinna skulle med stor sannolikhet tvingas gifta sig på nytt, varefter risken för familjevåld skulle vara överhängande. Utan ett nätverk av släktingar skulle familjen ha svårt att försörja sig i Afghanistan.

Familjen valdes ur Finlands kvot för år 2012.

Familj i Rwanda: Tio år i flyktingläger efter etniskt våld

Césile, 39 år, och Fabrice, 44 år, flydde till Rwanda från det etniska våldet i Kongo-Kinshasa. De har bott i flyktingläger redan i tio års tid, sedan 2003. Familjen har sex barn, de flesta av dem födda i exil: döttrarna Olive, 16 år, Uwimana, 10 år, Raissa, 5 år och Origene, 2 år, och sönerna Joseph, 15 år, och Muteba, 8 år.

För ett drygt decennium sedan var föräldrarna ännu jordbrukare i Kongo-Kinshasa och kunde på det sättet mätta den växande familjens magar. Men det var före det blodiga inbördeskriget svepte över deras tidigare hemland.

Det etniska våldet drev framför allt tutsibefolkningen på flykt. De som lyckats ta sig över gränsområdet till Rwanda har alla berörts av våldet på ett eller annat sätt, personligen eller via sina släktingar. De kongolesiska flyktingarna är den överlägset största flyktinggruppen i Rwanda. I flera av flyktinglägren räcker inte maten alltid till och tillgången till vatten varierar.

Familjen valdes ur Finlands kvot för 2012.

Familj i Turkiet: Flykt från våldsam religiös förföljelse

Haleh, 37 år, flydde från Iran till Turkiet med sina två barn. Hennes man är död. De iranska flyktingarna är relativt få i Turkiet jämfört med till exempel de syriska, men de iranska flyktingarna räknas ändå i tusental.

Haleh städar hemma hos andra för att försörja sonen Iskandar, 17 år, och dottern Samira, 12 år. De har båda fått möjlighet att gå i skola i några år.

Familjen tvingades på flykt eftersom de utövade en minoritetsreligion i Iran där förföljelser av religiösa minoriteter är svåra. Minoriteternas möjligheter att studera och arbeta är kraftigt kringskurna och hoten har i flera fall lett till avrättningar. Den som anklagas för att vara motståndare till regimens ideologi och religion riskerar dödsstraff.

Familjen valdes ur Finlands kvot för 2013.

Personerna heter något annat i verkligheten. Detaljer har lämnats bort för att skydda deras identitet.

Källor: Migrationsverket, UNHCR

Läs också:
Möt två kvotflyktingar – Raseborg som nytt hem nu och då
Så tar din kommun emot kvotflyktingar - se karta

Läs också