Hoppa till huvudinnehåll

Vägavgifter ett förslag bland många

Bil- och fordonsskatt kan i framtiden komma att ersättas med en vägavgift. En vägavgift som baserar sig på antalet körda kilometrar är nämligen mer ändamålsenlig än det nuvarande systemet. Det anser den arbetsgrupp vid Kommunikationsministeriet som utreder bilbeskattningen.

Kommunikationsministeriet understryker att arbetsgruppen inte är färdig med sitt arbete, och att förslaget om vägavgifter bara är ett förslag bland många.

Vägavgifter ska ersätta det nuvarande systemet som består av bilskatt, fordonsskatt och bränsleskatt.

Förslaget på vägavgifter finns i en mellanrapport som publicerades idag och går alltså ut på att bilister betalar 6,8 cent per körd kilometer i tätorter, och 3,4 cent per kilometer i glesbygder, där avstånden är långa.

Det här innebär att bilister i framtiden skulle betala enligt hur mycket de kör, istället för att betala skatt för själva bilen. Summorna på 6,8 och 3,4 cent motsvarar enligt arbetsgruppens uträkningar de uteblivna bil- och fordonsskatterna i statskassan. Enligt förslaget skulle vägavgifterna övervakas med ett satellitsystem, och enligt Kommunikationsministeriet är det fortfarande oklart vad kostnaderna skulle vara för att uppbära vägavgifterna på det här sättet.

Enligt ministeriet verkar riktningen i bilbeskattningen ändå gå mot fasta skatter som baserar sig på användning i stället för fasta avgifter. Det här är också en mer ändamålsenlig beskattningsform eftersom både koldioxidutsläppen och antalet trafikolyckor ska minska, samtidigt som efterfrågan på kollektivtrafik väntas öka. Också Finlands relativt gamla bilbestånd skulle förnyas om bilskatten slopas.

Automobilförbundet skeptisk

Trots dessa lovande uträkningar så ställer sig Automobilförbundet kritisk till förslaget med vägavgifter. Förbundet kräver i alla fall långa övergångstider i det fallet att förslaget skulle gå igenom. Enligt Automobilförbundets ordförande Martti Merilinna kan det handla om en övergångsperiod på upp till tio år för att systemet ska vara rättvist.

Vid Automobilförbundet ser man dessutom att det redan finns en rättvis miljöskatt som baserar sig på användning, nämligen bränsleskatten.

- Men å andra sidan förstår vi också att bränsleskatten inte kan höjas i all evighet, säger Merilinna

Merilinna ställer sig också kritisk till vägavgifter eftersom myndigheterna genom satellitsystemet skulle få helt nya möjligheter att övervaka bilisterna och exempelvis kunna bötfälla bilister i efterhand.

Arbetsgruppen vid Kommunikationsministeriet fortsätter sitt arbete till slutet av året. Arbetsgruppen har i uppgift att ta fram rättvisa och smarta trafiklösningar. Förslaget på vägavgifter ingår enbart i arbetsgruppens mellanrapport och är således inte något som Kommunikationsministeriet i det här skedet föreslår.

HS:Arbetsgrupp vill ersätta bilskatt med vägavgift

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes