Hoppa till huvudinnehåll

Tuffa prioriteringar väntar Vasa stad

Thomas Öhman och Tomas Häyry.
Thomas Öhman och Tomas Häyry. Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund thomas öhman

Vasa stad är tvungen att se över sina investeringar. Behov av investeringar finns det för närmare 170 miljoner euro. Hållbart är det ändå att investera för högst 40 miljoner per år. Nu väntar krassa prioriteringar konstaterar Vasa stadsdirektör Tomas Häyry och social och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman (SFP).

- Vi måste skära i driftsbudgeten med ungefär två procent till nästa år och höja på våra avgifter och höja fastighetsskatten. Men kommunalskatten vill vi inte höja. Investeringsplanerna som är gjorda måste vi också titta på, säger Tomas Häyry.

Just nu har Vasa stad ett investeringsbehov på 60 miljoner euro per år men maximalt kan man investera 40 miljoner. Det blir med andra ord tuffa prioriteringar. Nu ser man över vilka som är strategiska investeringar och vilka som är investeringar i basservice.

Ny hälsocentral

En investering som är aktuell när det gäller basservicen är en ny hälsocentral i Vasa. För närvarande har Vasa sex hälsocentraler men i framtiden skall gå ner till fyra stycken. I den här reformen kommer hälsocentralen i Roparnäs att dras in. I centrum skall två hälsocentraler som nu finns nära varandra slås samman till en. För att få det här att fungera funderar man på om man skall bygga nytt eller renovera befintlig byggnad för en större hälsocentral.

- Vi har fått möjlighet till ett samarbete med Åbo universitets läkarutbildning att ge praktikperioder för läkarstuderande på hälsostationer i Vasa. Det här har stor betydelse för oss. Vi kan få hit unga läkare och kanske de sedan stannar här, säger Thomas Öhman.

I och med att man också får ett utbildningsansvar krävs det bland annat större mottagningsrum. I en första försiktig kalkyl räknar man med att en ny hälsocentral kostar omkring 20 miljoner euro. Vid Vasa stad hoppas man att staden inte ensam skulle stå för hela kostnaden. Ett alternativ kunde vara att dela på kostnaderna med Vasa centralsjukhus om man får ihop ett fungerande samarbete med sjukhuset.

- En ny hälsocentral är högt prioriterad då man tänker på samarbetet med Åbo universitetssjukhus och möjligheten att trygga tillgången till läkare i fortsättningen. Men precis lika viktigt är att det är en del av den strukturomvandling som vi gör i och med att man minskar på servicenätet, säger Häyry.

Utlokalisering av investeringar kan bli aktuellt

Vasa stad ser också över olika sätt att förverkliga kommande investeringar. Häyry tror bland annat att man senast nu är förbi det läget då allt byggs i stadens regi. Om man tillexempel tittar på daghem och fritidsanläggningar runt om i landet så byggs de till stora delar av privata aktörer säger Häyry.

- Man måste noga titta på vad som blir lönsamt och göra en livstidsberäkning eftersom man hamnar att betala tillbaka via driftsbudgeten och vi har det inte mycket lättare på driftsbudgets sidan heller, säger Häyry.

Fullmäktige kommer att jobba med prioriteringarna när det gäller investeringarna hela hösten. Senast i december skall det vara klart hur staden går vidare.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten