Hoppa till huvudinnehåll

Amos Andersons planerar nytt konstmuseum

amos andersons konstmuseum,
amos andersons konstmuseum, Bild: amos andersons konstmuseum, amos andersons konstmuseum

Helsingfors föreslås få ett nytt internationellt betydelsefullt konstmuseum. Konstsamfundet vill bygga nya utrymmen för Amos Andersons konstmuseum i Glaspalatset och under Glaspalatsets torg. Förslaget riktas nu till byggnadens ägare, Helsingfors stad.

Enligt konstmuseet kommer projektet att förverkligas i nära samarbete med staden. Enligt planerna består nybygget huvudsakligen av utrymmen under Glaspalatsets torg. Glaspalatset, som är en skyddad byggnad, bevaras intakt med fortsatt restaurang- och affärsverksamhet. Bio Rex inklusive dess aula ansluts till museet. Amos Andersons hem på Georgsgatan med kapell och äldre konstsamlingar kommer att finnas kvar som ett intimt museum.

- Det är frågan om ett nytt slags museum, ett utrymme för konsten som är lätt åtkomligt och där det är trevligt att vistas. Lokalerna bör vara ytterst flexibla. De ändrar ständigt skepnad och är öppna för experiment och nya samarbetsformer. Det nya Amos Andersons konstmuseum Glaspalatset ska påtagligt förstärka Helsingfors ställning som en internationell bildkonststad. Det ska bli en central punkt i Tölövikens unika koncentration av kulturbyggnader, säger museichef Kai Kartio på Amos Andersons konstmuseum.

Kan stå färdigt 2017

Planerings- och byggarbetena uppskattas ta tre år. Om Helsingfors stad godkänner förslaget kan det nya museet i Glaspalatset stå färdigt år 2017.

- Konstsamfundet har för sin egen del fattat beslut och är berett att finansiera nybygget och renoveringen samt ansvara för driften och kostnaderna för museiverksamheten. Projektet finansieras delvis med lån och delvis genom att medel lösgörs från Konstsamfundets placeringsportfölj. Projektets preliminära budget uppgår till ca 50 miljoner euro, säger Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Bergh.

Konstsamfundet är en finländsk förening vars centrala uppgift är att förvalta den förmögenhet som Konstsamfundets grundare Amos Anderson (1878–1961) testamenterade åt föreningen. Konstsamfundet stöder den finländska kulturen och konsten, journalistiken och yrkesutbildningen på bred front.

Till Konstsamfundets viktigaste uppgifter hör upprätthållandet av Amos Andersons konstmuseum, som i snart femtio års tid har fungerat på Georgsgatan i Helsingfors. Ett nytt museum ger helt nya möjligheter att utveckla verksamheten och samarbetet med finländska och internationella konstnärer och museer.

Man kan bekanta sig med projektet på webbplatsen uusiamosanderson.fi

Läs också

Nyligen publicerat - Kultur och nöje