Hoppa till huvudinnehåll

Vapenlagen ska skärpas

Vapenlagen ska bli klarare och i framtiden ska alla skjutvapen förvaras låsta. Det föreslår en arbetsgrupp som bereder den nya vapenlagen.

Om vapenlicensinnehavaren har fler än fem vapen så måste vapnen förvaras i ett godkänt säkert skåp eller i utrymmen som polisen har godkänt. En fem års övergångsperiod kommer att införas för skåpen.

Lagen om skjutbanor som den kejserliga senaten stiftade år 1915 ska förnyas.

Varje skjutbana ska i framtiden ha en ansvarig person som övervakar verksamheten och säkerheten vid banorna.

Läkarnas anmälningsskyldighet preciseras. Läkare måste i framtiden anmäla åt polisen personer som man anser vara olämpliga att inneha skjutvapen.

Anmälningsskyldigheten gäller två olika situationer; när en person i en sinnesundersökning eller annan rättspsykiatrisk undersökning har konstaterats vara farlig för sig själv eller för sin omgivning, och när en person tvångsvårdas.

Också övrig hälsovårdspersonal har rätt att anmäla personer som är olämpliga att inneha skjutvapen.

Anmälningarna sparas i polisens datasystem i högst tre år. Uppgifterna får behandlas bara i samband med ansökan om vapenlicens.

Regeringens förslag till ny vapenlag ges till riksdagen under hösten.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes