Hoppa till huvudinnehåll

JK: Himanen borde ha konkurrensutsatts

Bild: Yle framtidsrapport

Justitiekanslern anser att Pekka Himanens framtidsrapport borde ha haft konkurrenter och att statsrådet inte följde god förvaltningssed. Enligt statsrådets kansli fanns det inget behov att konkurrensutsätta rapporten.

Justitiekanslern Jaakko Jonkka fick tio klagomål över Himanens utredning.

Det var statstrådets kansli som hade beställt rapporten.

Himanens framtidsrapport väckte mycket uppståndelse på våren då det kom fram att rapporten inte hade konkurrensutsatts. Himanens arbete kostade 700 000 euro.

Det hade inte heller fattats något officiellt beslut om fallet i statsrådets kansli även om det var meningen att utnyttja rapporten i regeringens arbete.

Enligt statsrådets kansli fanns det inget behov att konkurrensutsätta rapporten.

Statsminister Jyrki Katainen (Saml) lämnade ett skriftligt svar i mars om utredningen till grundlagsutskottet. Utskottet ansåg att Katainen inte hade agerat fel.

Senare beslöt även riksdagen att inte åtala Katainen i fallet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes