Hoppa till huvudinnehåll

Finländarna har Europas friskaste lungor

Inga mörka moln över den omdebatterande förbindelsebåten "Ankan"
Inga mörka moln över den omdebatterande förbindelsebåten "Ankan" Bild: Guy Svahnström ankan

Finland och Sverige har den lägsta dödligheten i lungsjukdomar inom Europeiska unionen, rapporterar BBC. Vart åttonde dödsfall i EU vållas av lungproblem, och rökning är en avgörande bakgrundsfaktor.

Rökningen har minskat i många europeiska länder sedan 1970-talet, men dödligheten i lungcancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller kol, väntas trots det att öka de närmaste 20 åren. Orsaken är tidigare rökvanor, fastslår en rapport från European Respiratory Society.

Dödligheten i lungsjukdomar varierar mycket från land till land. I Finland och Sverige är dödligheten 53,7 respektive 55,7 dödsfall per 100 000 personer. I till exempel Storbritannien är siffran 111,7. Belgien har den högsta dödligheten i EU – 117 dödsfall per 100 000 personer.

Länkar:
European Lung White Book