Hoppa till huvudinnehåll

Snabbt gymnasiebesked krävs i Jakobstad

Ett snabbt besked om placeringen av det finska gymnasiet i Jakobstad de närmaste åren måste komma i höst. Det kravet riktar den finske skoldirektören Juha Paasimäki nu till stadens beslutsfattare.

Det svenska och finska gymnasiet delar utrymmen det här läsåret men längre än så går inte planeringen.
- Så kan man inte ha det, planeringen måste gå över en längre period än ett läsår säger skoldirektören Juha Paasimäki.

Två gymnasier i samma byggnad

Det svenska och finska gymnasiet i Jakobstad delar utrymmen från och med det här läsåret. Beslutet togs efter stor vånda och motstånd från Svenska folkpartiet sent i våras. SFP-politikerna i bildningsnämnden ville istället att tomma kontorsutrymmen i nybyggda Campus Allegro skulle hyras upp för det finska gymnasiets räkning.

Med en knapp majoritet beslöt bildningsnämnden att gymnasierna skall samsas i det svenska gymnasiet där det fanns tillräckligt med tomma klassrum. I bildningsnämnden beslöts också att en utvärdering av verksamheten skall ske för att bildningsnämnden skall kunna besluta om fortsättningen. Den utvärderingen kommer att ske i höst säger den finske skoldirektören Juha Paasimäki.

Mögelproblem i skolorna i Jakobstad

Det är mögelproblem i språkbadsskolan Ristikari som är den akuta anledningen till att de båda gymnasierna nu är samlade i samma byggnad. Språkbadsskolan är den största skolan i Jakobstad och hela skolan måste utrymmas i våras eftersom hälsovårdsmyndigheterna inte längre tillät skolverksamhet i fastigheten.

Alternativet för språkbadsskolans del var att flytta in i dyra baracker för de tre år som saneringen av skolan beräknades ta eller en rockad där finska gymnasiet flyttar ut från sina tillfälliga utrymmen och ger plats åt språkbadsskolan. Det finska gymnasiet kunde enligt de beräkningar som gjorts nätt och jämt rymmas in i det svenska gymnasiet och det blev också efter diverse turer bildningsnämndens beslut.

Framtiden för det finska gymnasiet

Fullmäktige i Jakobstad har i princip slagit fast att det finska gymnasiet skall få en tillbyggnad i anslutning till högstadiet Etelänummi. De båda skolorna har flera gemensamma lärare. Planerna på en utbyggnad har aldrig förverkligats och den tillfälliga lösningen med utrymmen i Pursisalmi skola för finska gymnasiets del har pågått i snart tio år.

Den finska skoldirektören Juha Paasimäki anser att den nuvarande tillfälliga lösningen med det svenska och finska gymnasiet under samma tak är den lösning som man bör gå in för på sikt om gymnasiefrågan för de finskspråkiga i Jakobstad skall få en lösning. Kostnaderna för en tillbyggnad av det finska högstadiet med en gymnasiedel anses vara för höga och politikerna i Jakobstad bävar för ett mångmiljonprojekt i ett svårt ekonomiskt läge.

Planeringskommittén för det finska gymnasiet kommer att sammanträda i höst säger Juha Paasimäki och då återstår att se vilka stämningarna är inom kommittén. Kommer kommittén att hålla fast vid ett eget gymnasiebygge i en avlägsen framtid eller föredrar man den nuvarande situationen.

Oberoende av den frågan går det inte heller att rycka upp det finska gymnasiet en gång i året och flytta till nya utrymmen tills språkbadsskolan är renoverad.

Läs också