Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingbarn vill till Norden för att bli hörda

Bild: EPA/BILAWAL ARBAB flyktingbarn

De nordiska länderna har god renommé gällande barn, vi lyssnar på dem och beaktar dem i samhället. Det här är en av huvudorsakerna till att ensamkommande flyktingbarn kommer till Norden, säger utbildningsansvariga Kia Lundqvist vid Åbo universitets undervisnings- och utvecklingsenhet Brahea.

Antalet barn som kommer till Finland kan variera från 100 - 700, skillnaderna är stora, säger Kia Lundqvist. Därför är behovet av företrädare också väldigt olika.

- Variationerna beror på att flyktingbarnen är beroende av öppna flyktvägar, funderar hon. Strapatserna kan vara många och dyra innan de når sitt mål, Norden.

Utbildningsplanerare Kia Lundqvist
[Utbildningsansvariga Kia Lundqvist. Utbildningsplanerare Kia Lundqvist Bild: privat brahea

Sverige och Finland har olika rykte

Företrädarna är avgörande för de ensamkommande barnen för de för deras talan. Deras möjligheter att slå sig fram här är helt annorlunda än i de konflikthärjade hemländerna.

Hon hänvisar till en kanadenisk rapport om hur avgörande ordnade förhållanden är med tanke på hur barn klarar sig vidare ur svåra omständigheter. I rapporten synades sudanesiska pojkar och deras förmåga att ta sig vidare i Kanada, trots utsatt bakgrund. De fick ett drägligt liv i Kanada, visar rapporten.

Fler ensamkommande barn söker sig till Sverige än Finland, varför?

- Det beror nog på att det finns en annan tradition i den här frågan i Sverige och stora grupper av människor med annan etnisk bakgrund. En del barn vet att det finns en släkting i landet, säger Lundqvist.

Det beror inte på strängare bestämmelser i Finland, betonar hon - utan kanske mera på vilket rykte vi har, säger Lundqvist vidare. Ganska många av de barn som söker om asyl i Finland får uppehållstillstånd, länge var det också möjligt för barnen att ansöka om familjeåterförening, som man redan hade frångått i Sverige. Ändå kom det fler ensamma barn till Sverige, så helt korrelerar de här frågorna inte.

Det finns väldigt lite forskning om ensamkommande flyktingbarn, säger hon vidare och det är beklagligt. Ett nordiskt forskarnätverk forskar i de här frågorna men inte mer än så.

Flyktingar i Darfur
Flyktingar i Darfur Bild: UN Photo/Evan Schneider flyktingläger

Vad krävs av en företrädare?

- Det är ett svårt uppdrag, säger Lundqvist. Det viktigaste är att se till barnets bästa i de olika kontakterna med finländska myndigheter. Man ska känna till hur saker fungerar i Finland, du ska vara aktiv och intresserad av att ta reda på och vara villig att försvara ett ensamt barns rätt. Man ska känna till barnkonventionen bl.a. och ha kunskap om hur man jobbar med barn över kulturgränser.

Utbildningen av företrädare går mycket ut på att sprida kunskap om just de här frågorna. Erfarna företrädare deltar också i kurserna och de utgör en viktig resurs, det handlar också om att utbyta erfarenheter och tyst kunskap.

Man får en viss ersättning för jobbet nog för de kostnader man har för att kunna förrätta sitt värv.

Sanningen är viktig

Flyktinglägret Gouroukoum i Tchad
Flyktinglägret Gouroukoum i Tchad Bild: Alfred de Montesquiou/AP Graphics Bank gouroukoum

Det är inte alltid lätt att veta om de ensamkommande minderåriga berättar sanningen, till exempel om sin ålder. Det kan bli besvärligt på många sätt, säger hon. Sanningen om barnet är mycket viktig.

- De kan ha blivit tillsagda under flykten att det lönar sig att säga så, eller deras ålder kan ha registrerats fel, orsakerna kan vara många. De kan komma till fel grupper i skolan till exempel. Det finns barn som har fel märkt släktskap, deras papper kan ha uppgifter om deras mamma som inte är deras mamma. När de kommer upp i tonåren kan det uppstå problem om just den här frågan, säger Lundqvist.

Också de vars ålder uppges felaktigt innebär det bekymmer, i grupphemmen för minderåriga borde det inte finnas vuxna, säger hon.

Länktips:

"Vi ska uppmuntra dem att klara sig själva"
Guide för företrädare för ensamkommande barn
Kia Lundqvists pro gradu om socialt arbete på grupphemmen för barn som ensamma söker asyl i Finland
Outi Lepola: Ei omainen eikä viranomainen

Läs också