Hoppa till huvudinnehåll

Politikerna tog inte ställning till finska skolorna

Fiskarin koulu
Fiskarin koulu Bild: Yle/ Marga Sandström fiskarin koulu,Raseborg

Bildningsnämndens finska sektion vill ännu inte ta ställning till om någon finsk skola ska läggas ner och i så fall vilken.
Sektionen poängterar att beredningen ännu är hälft och vill därför fortsätta utreda olika alternativ.

Trots det anser sektionen att förslaget att sammanslå Fiskarin koulu med Kirkonkylän koulu i Pojo kyrkoby ger större inbesparingar än beräknat.

Dessutom vill sektionen att bildningsnämnden också utreder kommande investeringsbehov för alla skolor i Raseborg - det vill säga i vilket skick skolorna är och i vilken ordning man behöver vidta olika åtgärder i framtiden.

Bildningsnämndens finska sektion vill också att man tillsammans med Intern service börjar planera ett gemensamt skolcentrum i Svartå.

Det är bildningsnämnden som kommer att fatta det slutliga beslutet om hur skolnätet i Raseborg ska se ut.

Läs också