Hoppa till huvudinnehåll

Ätstörningar ökar dödsrisken trots vård

Viktmedvetenheten ökar, men var går gränsen mellan sunt tänkande och sjukligt tvång? Bild: Yle/Onni Aaltonen
Viktmedvetenheten ökar, men var går gränsen mellan sunt tänkande och sjukligt tvång? Bild: Yle/Onni Aaltonen Bild: Yle/Onni Aaltonen väga sig

Unga med ätstörningar löper betydligt större risk att dö än sina jämnåriga, trots att de får bästa möjliga vård, visar forskning från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

För anorexipatienter sexfaldigas dödsrisken, medan bulimipatienter löper tre gånger större risk att dö än andra unga. Också risken för självmord ökar i och med ätstörningarna.

Forskningen innefattar omkring 2 500 patienter som vårdats vid HUCS ätstörningsklinik åren 1995-2010.

Ätstörningar är en av de vanligaste psykiska störningarna hos unga kvinnor och de hänger ofta samman med andra psykiska symtom.

Det här var första gången som ätstörningarnas inverkan på dödligheten utreddes i Finland - målet var att utreda prognosen för patienter som fått specialsjukvård.

Unga insjuknar i ätstörningar ofta vid 12-14 års ålder, alternativt i ett senare skede som 18-åringar.