Hoppa till huvudinnehåll

Svamparna i Vasaregionen kartläggs

Nationella svampdagarna i Alskat i Korsholm
Nationella svampdagarna i Alskat i Korsholm Bild: YLE/Mira Myllyniemi nationella svampdagarna i alskat i korsholm

Under helgen hade närmare 70 svampentusiaster samlats i Alskat i Korsholm på de nationella svampdagarna. Förutom utbyte av artkännedom, information och recept byggde deltagarna också på det nationella svampregistret.

Esteri Ohenoja från Kiminge
Esteri Ohenoja från Kiminge. Esteri Ohenoja från Kiminge Bild: YLE/Mira Myllyniemi ohenoja

Enligt Esteri Ohenoja från Kiminge är Vasaregionen hittills ganska dåligt kartlagd.

- Det här har varit ett ganska vitt område. Svampföreningen har gjort ett mycket bra arbete, men det finns i alla fall så mycket arter som vi inte vet om de växer här på orten eller inte, säger Ohenoja.

Ohenoja berättar att man i dag håller på att bygga på det nationella registret. Det finns en del lokala register, men nu samlar man information till ett större register. Från registret kan man sedan se på olika arters utbredning och hotbilder.

I år fick Vasa svampförening för första gången agera värd för de nationella svampdagarna. Dagarna ordnades på lägergården Lepikko i Alskat i Korsholm.

Författaren till den första tanzanianska svampboken deltog

På plats fanns hobbyplockare, men också experter och forskare, bland annat författaren till den första svampboken från Tanzania.

Marja Härkönen från Ylöjärvi
Marja Härkönen från Ylöjärvi. Marja Härkönen från Ylöjärvi Bild: YLE/Mira Myllyniemi marja härkönen

- Människan har börjat sitt liv från Afrika och sedan har det vandrat runtom världen. Men de människor som har stannat i Afrika, de har den längsta möjliga erfarenhet av vad som växer här. Därför har de den äldsta möjliga visdomen hur man anväder sina egna svampar. Men många säger att vad, äter människor i Afrika också svampar, säger Marja Härkönen från Ylöjärvi.

Hon har pratat med den äldre befolkningen i landet och skrivit ner kunskapen som håller på att dö ut. Boken skrev hon för de unga i Tanzania, som i dag inte lär sig de gamla traditionerna.

- Det är en fin sak att barnen går i skolan, men där lär man ingenting om sina egna traditioner. Det är allt det här internationella. Och de tänker också själv att det är mycket primitivt att gå i skogen. När man är civiliserad går man inte i skogen och plockar svampar.

Kristina Uutela från Jyväskylä
Kristina Uutela från Jyväskylä. Kristina Uutela från Jyväskylä Bild: YLE/Mira Myllyniemi kristina uutela

Lär sig av experterna

Kristina Uutela från Jyväskylä har alltid varit intresserad av svampar och har också varit med på de nationella svampdagarna flera gånger.

- Den här vår expertis här så de kan sin svamp så väldigt bra att de vet precis genast vilken svamp som heter vad på latin, svenska och finska. Jag tycker att det är roligt att höra på dem och då lär man sig alltid lite nytt att det är trevligt, säger Uutela.

Har ni bara ätit svamp under de här dagarna?

Guiden Carina Järvinen från Vasa svampförening
Guiden Carina Järvinen från Vasa svampförening. Guiden Carina Järvinen från Vasa svampförening Bild: YLE/Mira Myllyniemi järvinen

- Nej, den här gången har vi inte ätit, men mycket recept har det talats om. Att vilken svamp som egentligen som passar med vad, säger Uutela.

Under söndagen delades delatagarna in i tre grupper som fick var sin rutt och var sinn guide från Vasa svampförening. En av guiderna var Carina Järvinen.

- Syftet med de nationella svampdagarna är att förkovra sig i artkänndedom, utbyta information och lära sig mera helt enkelt. Ingen är någonsin fullärd på det här området heller. Och det är under sådana här tillfällen att man får träffa experter på olika områden, så därifrån lär man sig oftast också, säger Järvelä.

Nationella svampdagarna i Alskat i Korsholm
Svampentusiaster i Alskatskogen. Nationella svampdagarna i Alskat i Korsholm Bild: YLE/Mira Myllyniemi nationella svampdagarna i alskat i korsholm

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten