Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad har en levande stadskärna

En färsk, ännu opublicerad undersökning bland tio städer i landet, visar att Jakobstad är den stad som har den mest levande stadskärnan. I undersökningen ingår i Österbotten Karleby och bland de andra städerna kan nämnas Torneå, Hyvinge, Jyväskylä, Helsingfors och Raumo.

Det är föreningen Elävät Kaupunkikeskustat som låtit utföra undersökningen bland tio av sina medlemsstäder. Föreningen har ett femtiotal medlemmar bland Finlands städer och undersökningar av den här typen skall i framtiden utföras regelbundet och redan nästa år kommer flera städer med i följande undersökning

Donits eller syltmunk

I många städer i Finland utarmas handeln i centrum i takt med att stora enheter för handeln byggs upp långt utanför stadens centrala delar. Föreningen Elävät Kaupunkikeskustat syfte är att försöka trygga handelns förutsättningar med små butiker och en diversitet i centrum som ökar trivseln för stadsborna.

- Städerna får inte bli som en donits, med en död kärna i mitten där ingenting händer. Staden skall vara som en syltmunk, allt det goda skall finnas i mitten. säger Pokko Lemminkäinen som är verksamhetsledare för föreningen Elävät Keskustat.

Den undersökning som gjorts bland tio städer i Finland om städernas centrum presenterades preliminärt i samband med ett seminarium om centrumutveckling som ordnades i St Michel i slutet på augusti.

Föreningen har i samarbete med en konsult utvecklat ett mätinstrument med 14 olika faktorer för att jämföra hur levande olika städers centra är och i den undersökningen placerar sig Jakobstad, kanske något förvånande på första plats.

Lördagsöppna butiker är avgörande för ett livaktigt centrum

Den centrala faktorn i undersökningen är antalet butiker som har lördagsöppet i centrum av centralorten eller staden. Med utgångspunkt i de här affärerna kan ett område i stadens centrum avgränsas och utanför detta område avgränsas ytterligare ett område på 200 meters avstånd från närmaste lördagsöppna butik. Den karta som skapas på det här viset avgränsar det undersökta området och det område som ryms med i undersökningen. Pokko Lemminkäinen från Elävät Kaupunkkeskustat säger att 200 meter enligt undersökningar är det avstånd som människor är villiga att gå från sin parkerade bil.

Centrumhandeln i Jakobstad mår inte bra trots ett lyckat testresultat

Många affärslägenheter i Jakobstads centrum gapar tomma ocfh handeln mår inte bra.

-Tyngdpunkten i den här undersökningen ligger på andra faktorer än handeln, säger Kirsi Käldström som verksamhetsledare för Citygruppen i Jakobstad.

Jakobstad placerar sig i för sig högst bland städerna när det gäller små självständiga butiker i centrum med lördagsöppet men ligger istället långt nere på köpcenter och varuhussidan. Satsningarna i centrum med Campus Allegro och konsertsalen med plats för över 400 personer liksom väldigt många biobesök är andra faktorer som lyfter stadens position. Hotell och restauranger och lunchställen är andra positiva faktorer för Jakobstads del.

Undersökningen skall ännu finputsas

Jämförelsen mellan de deltagande städerna är ännu inte helt klar, bland annat för Karlebys del återstår en del arbete att göra säger Mikko Virkamäki som gjort det praktiska arbetet med undersökningen. Vissa bassiffror är oklara för Karlebys del och måste kollas upp säger han.

Undersökningen publiceras i slutet av november i när föreningen Elävät Kaupunkikeskustat håller årsmöte.

Läs också