Hoppa till huvudinnehåll

Lönar sig att ordna bostad för långtidshemlösa

Bild: Yle alkoholist

Det lönar sig att ordna bostad för hemlösa missbrukare och mentalvårdspatienter. En utredning i Esbo och Helsingfors visar att man sparar över 160-tusen euro på stött boende för fyrtio hemlösa.

I utredningen har man granskat kostnadseffekterna av projektet Bostad först, vid Frälsningsarméns boende i Sockenbacka och Auroraportens boende i Esbo. Man har jämfört boendekostnader, behovet av social- och hälsovårdstjänster och polistjänster före och efter att en hemlös har flyttat till en boende-enhet. Resultaten är solklara. Dels förbättras livskvaliteten för de hemlösa, dels sparar samhället pengar.

Specialsakkunnig Peter Fredriksson vid Miljöministeriet är nöjd:

- Det viktigaste för en hemlös person, som börjar i rehabilitering, är att få en permanent bostad och kunna lita på att man har tak över huvudet. Det visar projektet Bostad först.

Mindre behov av anstaltvård

Speciellt mentalvårdspatienter drog nytta av boendet, och behövde inte alls lika ofta vård på psykiatrisk avdelning. Det innebar en inbesparing på över 10 000 euro per person årligen.

Också missbrukare hade stor hjälp av stödboendet, visar utredningen. Och inbesparingarna är bestående, lovar Peter Fredriksson:

- Man sparar inom alla anstaltliknande tjänster. Dessutom har nittio procent av dem som flyttade in i stött boende, också kunnat hålla bostaden.

Kommunicera med grannarna

Men trots att stött boende är en lyckad lösning för de bostadslösa, så kan grannarna vara missnöjda med större enheter. Man är rädd för att ha missbrukare eller psykpatienter i hemkvarteren. Peter Fredriksson förstår kritiken, men talar för öppen kommunikation:

- Det är speciellt viktigt att satsa på samverkan med omgivningen, när det finns daghem, skolor eller vanliga bostäder i grannskapet. Då hålls läget under kontroll.

Läs också