Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeåborna får dyrare men bättre avloppsrening

Arbetet med att lägga ut avloppsrör från Störsviken i Sjundeå till Strömsby i Kyrkslätt har påbörjats. I december ska 6,5 kilometer rör ligga på havsbottnen i Pickalaviken.


Rören som läggs ut är 225 millimeter i diameter och 20 meter långa. Under arbetets gång svetsas rören ihop till 400 meter långa helheter. För tillfället fästs betongvikter fast i rören, varefter rören skjuts ut på vattnet. Efter att rören fyllts med vatten sjunker de till bottnen.

Avloppsrör i Sjundeå
Rören är tjugo meter långa. Avloppsrör i Sjundeå Bild: Yle/Sofia Lindahl avloppsrör

Rören går från Störsvik, via Marsudden till Strömsby i Kyrkslätt. Från Kyrkslätt transporteras avloppsvattnet vidare till Esbo där det slutligen renas.
Teemu Ajalin Sjundeå
Arbetsledare Teemu Ajalin. Teemu Ajalin Sjundeå Bild: Yle/Sofia Lindahl teemu ajalin

Arbetet med rörläggningen har inletts helt enligt planerna, berättar arbetsledare Teemu Ajalin vid byggföretaget Toivo Ajalin ky.

Bättre men dyrare

Rörbygget innebär att Sjundeå kommun så småningom kan stänga sitt eget lilla reningsverk i enlighet med statens riktlinjer. Avloppsvattnet kommer att bli renare och framförallt kväve kommer att kunna avlägsnas på ett effektivt sätt.

- Det här är en väldigt positiv förändring för oss, säger Jorma Skyttä, teknisk direktör i Sjundeå.

Nackdelen för Sjundeåborna del är att kostnaderna för avloppsvattnet sannolikt kommer att öka med 10-20 procent. Sjundeå kommun betalar till Esbo stad gör själva reningsprocessen samt till Kyrkslätt för transporten av avloppsvattnet.

Reningen i Sjundeås egna reningsverk har årligen kostat kommunen cirka 150 000 euro. Kostnaderna av vattenreningen i Esbo uppskattas att landa på cirka 200 000 euro, berättar Jorma Skyttä.

Avlopprör bygge
Rörprojektet har blivit billigare än beräknat. Avlopprör bygge Bild: Yle/Sofia Lindahl rörläggning

Rörprojektet i sig har blivit billigare än budgeterat. Sjundeå kommun hade räknat med en utgift på 3 miljoner, men i dagsläget verkar priset landa på 1,3 miljon. Det faktum att Ingå kommun också valde att delta i projektet innebär sänkta kostnader för Sjundeås del.

Läckage kostar mera

Sjundeå kommun betalar efter projektet för den mängd vatten som renas i Esbo. Det till exempel att kostnaderna för läckage av ytvatten in i rörsystemet under översvämningsperioder blir dyrare än tidigare, konstaterar Jorma Skyttä.

Årligen läcker cirka 87 000 kubikmeter ytvatten in i avloppssystemet. Målet är att genom reparationer minska mängden läckage till 60 000 kubikmeter per år. För att kontrollera ytvattenläckagens mängd jämförs mängden pumpat, rent vatten med den mängd vatten som slutligen renas.

Läs tidigare artikel om avloppsarrangemangen i Sjundeå och Ingå
Avloppsledning mellan Sjundeå och Kyrkslätt blir av
Avloppsrör i Sjundeå mycket billigare än väntat
Ingå med och bygger avloppsrör till Esbo

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland