Hoppa till huvudinnehåll

"Barn till Jehovas vittnen är rädda"

Ett ensamt barn
Ett ensamt barn Bild: Yle barn,pedofili

Det finns allvarliga brister i hurudana rättigheter barn till Jehovas vittnen har.

Föreningen för Religionernas offer, UUT och Samfundet för tidigare Jehovas vittnen har på eget initiativ gjort en utredning till Barnombudsmannen om barnens ställning bland Jehovas vittnen. De fick tillstånd att publicera 17 berättelser, som går att läsa på nätet.

Barnen utsätts för läror som underblåser allvarliga rädslor. De är rädda för världens kommande undergång och sin egen och de anhörigas död i Harmagedon. De tror att onda andar är verkliga och farliga och att de hotar dem. Dessutom är de rädda för att alla andra folk kommer att anfalla Jehovas vittnen, vilket Jehovas vittnen predikar om.

Tukt och aga

Många upplever att de tvingas delta i predikningar från dörr till dörr och i församlingens möten som saknar program som är på barnens nivå. En stor del har också upplevt tukt och aga.

Barnen isoleras och får inte delta i fester som födelsedagar eller tävlingsidrott. Dessutom begränsas utbildning och musik som hobby.

Sexualiteten kontrolleras noga. Sex är tillåtet enbart inom äktenskapet och att masturbera anses vara en synd som måste erkännas för de äldsta inom församlingen. Skilsmässa är praktiskt taget omöjlig. De som hör till sexuella minoriteter har det mycket svårt.

Stränga straff

Jehovas vittnen har en sträng inre disciplin och systemet kan utfärda stränga straff, som att uteslutas ur samfundet.

Att träda ut ur samfundet är svårt av många orsaker. Världen utanför kan kännas fientlig och man har inga band till någon utanför. Många träder ändå ut ur samfundet som vuxna och många av dem anpassar sig först efter mentalt tung period. Många lever också ett mentalt tungt dubbelliv före de träder ut ur samfundet.

Läs också
Kati har bevittnat två sidor av Jehovas vittnen
Jehovas vittne för evigt

Läs också