Hoppa till huvudinnehåll

Stadsutvecklingen spränger budgetramarna

Båtar och trähus på Västra åstranden i Borgå
En höjning av båtplatsavgifterna ska ge 25 000 euro mera i kassan. Båtar och trähus på Västra åstranden i Borgå Bild: YLE/Stefan Härus trähusbygge

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå kan inte hålla sig till budgetramarna för 2014. Det nedbantade förslaget överskrider ramen med nästan 1,5 miljoner euro.

Nämnden räknar med ett ökat intresse för radhustomter och har skrivit upp inkomsterna från tomtförsäljningen med 400 000 euro. En höjning av båtplatsavgifterna ska ge 25 000 euro mera i kassan.

På utgiftssidan vill nämnden använda 200 000 euro mindre för sanering av förorenad mark.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland