Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknadsparterna oeniga om lönehöjning

En 20-euros seel.
En 20-euros seel. Bild: YLE/Rolf Granqvist pengar,20 euro note,valutor,20-euros sedel

Arbetsmarknadsparterna är oeniga om den första lönehöjningen i den tilltänkta centrala inkomstuppgörelsen. I slutet av augusti kom parterna överens om att lönerna ska höjas med 20 euro i månaden.

Arbetsmarknadsparterna tvistar om hur lönepåslaget på 20 euro i praktiken ska påverka lönerna.

Enligt arbetstagarsidan borde påslaget tolkas som en generell lönehöjning av grundlönen.

Då skulle höjningen öka också lönetilläggen. Till dem hör skifttillägg, jourtillägg, ersättning för obekväm arbetstid, övertidstillägg och andra tillägg som beräknas procentuellt utgående från grundlönen. I praktiken skulle det månatliga påslaget i så fall bli större än 20 euro för en del löntagare.

Arbetsgivarcentralen EK beskyller löntagarcentralerna för att försöka höja lönerna mer än avtalat. Vid EK anser man att påslaget bara ska synas som 20 euro mer på löneremsan och att tilläggen inte borde påverkas av höjningen.

Även om det handlar om små summor för en enskild person, kan resultatet kännbart påverka till exempel kommunernas ekonomi.

Ledarna för arbetsmarknadscentralerna har kallats till ett möte i eftermiddag för att försöka lösa konflikten.

Vilken tolkning man än följer blir löntagarnas plånbok bara en aning fetare nästa år. Lönerna höjs klart mindre än under åren 2009-2013.