Hoppa till huvudinnehåll

Finlandssvenskar lånas ut i Karleby

Låna en finlandssvensk
Låna en finlandssvensk låna en finlandssvensk

Knepen är många för att höja intresset för det svenska språket och den svenska kulturen i Karleby. Det senaste är möjligheten att låna en finlandssvensk till det egna företaget eller organisationen för en diskussion på svenska.

Utlåningskampanjen är tänkt att starta i månadsskiftet september-oktober. Förutom de redan vidtalade "utlåningsobjekten" har en handfull finlandssvenskar som vill bli utlånade anmält sig till projektsekreteraren Carina Nilsson på kampanjkansliet i Karleby.

Projektsekreterare Carina Nilsson. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist karlebygruppen

Brist på finlandssvenskar

Nilsson är förvånad över att ingen finlandssvensk tidigare har hört av sig till henne. Innan kampanjen drogs i gång blev några personer vidtalade i förväg och Nilsson räknar med att det ska finnas personer som kan lånas ut till intresserade. Nästa vecka kommer man att ta ett mera aktivt grepp om verksamheten ifall inga frivilliga har anmält sig och ringa runt för att få tag i utlåningsvilliga finlandssvenskar.

Kampanjen ska sänka tröskeln för att tala svenska

Meningen med kampanjen är att det ska bli lättare för folk som inte har svenska som som modersmål att prata svenska i olika vardagssituationer. Den utlånade finlandssvensken kan enskilt eller i grupp diskutera med människor på arbetsplatser eller varför inte på ett ute på stan i ett café.

Svenska på talko

Den som är intresserad av att delta i kampanjen och att sprida en positiv bild av svenskan i Karleby får ingen ersättning för sin insats förutom glädjen att göra en talkoinsats. Intresserade kan kontakta projektledaren Carina Nilsson på telefon 040 564 0320 eller via e-post på karlebygruppen2013@gmail.com.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten