Hoppa till huvudinnehåll

Företagsstöden ökar trots att de borde minska

Varvarbetare.
Varvarbetare. Bild: STX Europe skeppsvarv

Statens stöd till företagen fortsätter att växa trots att målsättningen har varit den motsatta. I fjol fick näringslivet inemot 670 miljoner euro i direkta statsstöd. Det var en ökning med närmare nio procent från året innan.

Bland de största stödmottagarna fanns rederierna Viking Line och Tallink-Silja, varvsbolaget STX och mobiltillverkaren Nokia.

Att staten betalar betydande bidrag till rederierna förklaras av att man vill bevara sjöfartens arbetsplatser i Finland. I praktiken går det till så att rederierna får återbäring på skatter och socialavgifter, som de anställda och arbetsgivaren har betalat på lönerna.

Oljebolaget Neste Oils eget rederi Neste Shipping lyfte i fjol handelsfartygsstöd för åtta miljoner euro.

Enligt rederiernas intresseorganisation skulle finländska fartyg flaggas ut till andra EU-länder om de inte fick statsstöd. Trots stöden beslöt Neste Shipping nyligen att flagga ut tre tankers. I samma veva förlorade över 120 personer sina jobb.

Staten stödde i fjol varvet STX med inemot 11 miljoner euro. Det var tre gånger mera än föregående år.

Liksom tidigare låg Nokia högt på stödlistan med en summa på 8, 6 miljoner euro i fjol. Räknar man med nätbolaget Nokia Siemens Networks stiger stöden till 13,7 miljoner euro.

Energimarknadsverkets subventioner fördubblades

Mest ökar i alla fall de bidrag som Energimarknadsverket betalar ut. Summan mer än fördubblades i fjol. Stöden går huvudsakligen till vindkraft och förbränning av hyggesrester. I fjol betalade staten inemot 50 miljoner euro i form av garantipriser till vindkraften.

- Bidragen är ett livsvillkor för att vindkraften ska byggas ut, säger gruppchef Pekka Ripatti på Energimarknadsverket.

- Utan stöd skulle vi inte ha en enda vindmölla. Hyggesrester kunde forfarande användas i värmepannorna, men i mindre utsträckning än nu.

Stöden till vindkraften fortsätter att öka i takt med att det byggs flera möllor. Maximibeloppet på ungefär 200 miljoner euro räknar man med att nås inom sju år.

Uppgifterna om statsstöden till företagen har samlats in av Yles granskande tv-program MOT. De här stöden handlar om direkta bidrag. Dessutom får företagen stöd bland annat i form av skattelättnader.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes