Hoppa till huvudinnehåll

Valfrihet öppnar upp vårddata

Femkantens hälsostation
Femkantens hälsostation Bild: YLE svenska vårdlag

Valfriheten inom vården ökar. Från och med början av nästa år kan man fritt välja hälsostation och enhet inom specialsjukvård oberoende av var man är bosatt. Medborgarna behöver mera kunskap för att fatta upplysta vårdbeslut - myndigheterna vill öppna mer infromation på webben.

På Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbportal palveluvaaka.fi kan man redan nu hitta statistik om till exempel hur väl höftledsoperationer lyckas på olika sjukhus. Där finns bland annat sjukhusspecifika uppgifter om genomsnittliga rehabiliteringsperioder och hur många höftprotespatienter som har tvingats genomgå en ny operation inom två år.

Portalen publicerar också uppgifter om bland annat servicenivån på olika äldreboenden och patientenkäter inom bashälsovården. Webbtjänsten är tills vidare inte så känd och uppgifterna är långt ifrån heltäckande.

Utvecklingschef Salla Sainio på THL som ansvarar för Palveluvaaka säger att vårdorganisationerna producerar mycket uppföljingsdata för eget bruk. Men det är svårt att få fram uppgifter som är jämförbara eftersom mätmetoderna varierar mycket. En annan utmaning är att få tillräckligt specik data.

- Medborgaren kan till exempel intresserad av feedback eller vårdresultat som gäller den egna hälsostationen eller rådgivningen - medan statistiken gäller för en annan nivå, säger Sainio.

Då valfriheten inom vården ökar finns det ändå en klar beställning på allt mera detaljerade uppgifter och THL satsar på att bygga ut och öka innehållet. Innan år 2015 ska portalen lanseras på nytt, kanske under ett nytt namn.

Portalen ska bli mera specifik med kartor och öppettider och mera specifika uppgifter om underenheter som rådgivningsbyråer. Samtidigt bygger man ut patientenkäterna om bland annat familjerådgivningen och tandvården så att de gäller hela landet. I framtiden ska också den privata vårdsektorn ingå i portalen.

Läkarförbundet: Bra med mera information

På Finlands läkarförbund säger vice verksamhetsledare Hannu Halila att det är välkommet med mera information om hur väl vården fungerar.

- Det låter ju ganska bra. Om patienterna ska ha mera valmöjligheter måste dom också få information, säger Hanila

Hanila ser ändå vissa fallgropar om specifika vårdresultat blir tillgängliga för en allmänhet som kanske inte känner till relevanta bakgrundsfaktorer. Om man till exempel skulle publicera kirurgers komplikationsstatistik så kan det ge en felaktig bild - eftersom de skickligaste kirurgerna ofta gör de svåraste operationerna:

- Det samma gäller också sjukhusen. Det brukar vara på det sättet att universitetssjukhusen har svårare fall än andra sjukhus.

Hanila rekommenderar att man diskuterar med läkare innan man fattar beslut om till exempel vad som är den bästa platsen för en operation.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes