Hoppa till huvudinnehåll

Korkman: Feds beslut gynnar också Finland

Den amerikanska centralbankens (Fed) besked att fortsätta stöda ekonomin har under torsdagen lett till stigande börskurser världen över. Placerarna hade oroat sig för att centralbanken tvärtom skulle minska på sina stödköp.

Professor Sixten Korkman vid Aaltouniversitetet, hur förklarar ni marknadens reaktion?

- Börsen domineras av storbolag med internationell inriktning. Ser vi till världen som helhet, är det bra nyheter om USA:s centralbank fortsätter stimulanspolitiken, det lockar till placeringar.
- Men för finländska och andra företag med produktionsverksamhet i Europa försämras konkurrenssituationen i viss mån. Växelkurserna försvagas.

USA:s centralbank fortsätter att pumpa in pengar, och det innebär att dollarns värde hålls på låg nivå. Vad betyder det för Europa?

- Ökade nackdelar. Enligt min bedömning är euron övervärderad. Europas ekonomi är krasslig, och en svagare euro skulle gynna vår konkurrenskraft. Nu går det fel väg, så att säga - den amerikanska ekonomin är starkare än Europas, och får nu ytterligare draghjälp av Feds penningpolitiska beslut. Det är inte idealiskt, ur vår synpunkt.

Varför är euron övervärderad?

- Det är ett mysterium som många av oss undrat över. Delvis beror det på att så många länder i världen försöker försvaga sin valuta. I synnerhet de växande så kallade nya ekonomierna - Kina manipulerar sin växelkurs, Japan vidtar drastiska åtgärder för att försvaga sin valutas externa värde.
- Och så har vi de politiska problemen i USA. Det har länge varit oklart om republikaner och demokrater alls kan enas om något. Det har skapat en osäkerhet, som varit ägnad att försvaga dollarns värde. Så det är inte Europas styrka som återspeglas i eurons kurs, utan orsaken är problemen i omvärlden.

Vad betyder Feds beslut för Finland?

- Effekterna går i olika riktningar. Men nog är det en god nyhet. Nu var finansmarknaden inställd på att Fed skulle upphöra med sin stimulanspolitik, och avisera åtstramningar i stället. Det hade nog märkts i världsekonomin på ett sätt, som påverkat oss negativt. Med tanke på vår miserabla tillväxt är det skäl att välkomna beslutet, även om en del finländska företag blir lidande av att euron stärks i dess kölvatten.

Nog behöver världen USA som ekonomiskt lokomotiv?

- Jaa-a ... men det räcker inte. Det är också viktigt att Kina och de andra snabbt växande ekonomierna inte råkar i en återvändsgränd, utan att tillväxten kan fortsätta globalt. Men det är kan inte förnekas att USA är världens ledande ekonomi, och det är i vårt intresse att landet återhämtar sig. Det kommer att skapa bättre förutsättningar också i Europa.

Men i något skede blir väl centralbanken tvungen att minska på sina stödköp?

- Det är klart, men det är ingen orsak att jäkta. Vi ser inget inflationsspöke någonstans. I USA är inflationen ytterst låg, och i Europa synnerligen låg. Om vi hade risk för en galopperande inflation, då borde penningpolitiken stramas åt. Men så är det inte - vårt problem är fortfarande att tillväxten är anemisk, arbetslösheten hög, och att många har problem med sina skulder. Då är det bra att räntan förblir låg så länge som möjligt.

Tyder Feds beslut på att stödköpen kan fortgå en längre tid?

- Ja, det tror jag. I och för sig har inte Fed långsiktigt förbundit sig för detta, men beslutet var så pass dramatiskt när man beaktar vad som sagts förr. Då ändrar man inte kurs de närmaste månaderna. Vetskapen om det kan ge finansmarknaden en viss stabilitet.
- Samtidigt håller den budgetpolitiska situationen i USA att kärva till sig. Snart måste man höja på skuldtaket, eller också går det inte längre att emittera obligationer. Då har vi en akut kris. Och det är inte Fed som bär skulden, utan felet ligger i den amerikanska politikens polarisering. Det tycks vara omöjligt för demokrater och republikaner att komma överens om någonting - och det är en fara för hela världsekonomin.

Läs också

Nyligen publicerat - Ekonomi